cs:spravce:ap:hp_procurve_530

Nastavení Access Pointů HP ProCurve 530

URL u výrobce: HP ProCurve 530

Ukázková konfigurace vychází z dosud nekonfigurovaného AP nebo AP převedeného do factory default. Popisuje příkazy, které se vkládají do CLI po připojeni prostřednictvím seriového portu. Výslednou konfiguraci je možné uložit do souboru, nicméně je zapsaná v relativně nepřehledném XML formátu.

—-

Reset do factory default:

  • Stisknutí reset a clear.
  • Po zhasnutí LEDek stisk reset.
  • Počáteční údaje pro přihlášení jsou admin/admin.
ProCurve-AP-530 login: admin
Password:
ProCurve Access Point 530#

Nastavení management hesla:

ProCurve Access Point 530# configure
ProCurve Access Point 530(config)# password manager <tajne_heslo>

Nastavení země:

ProCurve Access Point 530(config)# country cz

Nastavení základních údajů:

  • Management IP adresa, default GW, DNS, SNTP
  • Přiřazení management interface do VLAN
  • Zapnutí SSH
ProCurve Access Point 530(config)# hostname ap-sit
ProCurve Access Point 530(config)# domain net.vutbr.cz
ProCurve Access Point 530(config)# dns primary 147.229.3.10
ProCurve Access Point 530(config)# dns secondary 147.229.3.15
ProCurve Access Point 530(config)# sntp 147.229.255.15
ProCurve Access Point 530(config)# ssh
ProCurve Access Point 530(config)# interface ethernet
ProCurve Access Point 530(ethernet)# management-vlan 504
ProCurve Access Point 530(ethernet)# ip address 147.229.255.61 255.255.255.0
ProCurve Access Point 530(ethernet)# ip default-gateway 147.229.255.1
ProCurve Access Point 530(ethernet)# exit

Nastavení rádia. AP disponuje dvěmi radio porty. Tyto je možné konfigurovat zcela nazávisle. V příkladu je použit pouze radio port č. 1. Druhý je možné nakonfigurovat stejným způsobem.

ProCurve Access Point 530(config)# radio  1
ProCurve Access Point 530(radio1)# channel-policy static 5
ProCurve Access Point 530(radio1)# mode g
ProCurve Access Point 530(radio1)# enable

SSID + vlan pro webovou antentizaci (bývalý eduroam-simple, nyní je použito SSID vutbrno).

ProCurve Access Point 530(radio1)# wlan 1
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan1)# ssid vutbrno
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan1)# vlan 589
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan1)# exit

SSID + vlan pro klienty autentizující se prostřednictvím 802.1x. Nastavení SSID, vlan, radius serverů pro autentizaci a accounting.

ProCurve Access Point 530(radio1)# wlan 2
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# ssid eduroam
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# vlan 578
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# radius primary key <radius_klic1>
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# radius primary ip <radius_server1>
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# radius secondary key <radius_klic2>
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# radius secondary ip <radius_server2>
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# radius-accounting primary key <radius_klic1>
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# radius-accounting primary ip <radius_server1>
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# radius-accounting secondary key <radius_klic2>
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# radius-accounting secondary ip <radius_server2>
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# security wpa-8021x
ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)# enable

Uložení konfigurace:

ProCurve Access Point 530(config)# write memory
Last modified:: 2022/01/20 14:18