cs:start

eduroam.cz

Vítejte na stránkách věnovaných podpoře IP mobility a roamingu v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání. Projekt eduroam.cz je zaštiťován sdružením CESNET z. s. p. o.

Myšlenka umožnit uživatelům transparentní používání propojených sítí vznikla v rámci TERENA mobility TF. Motivací všech prací je, aby použití služeb sítě bylo tak snadné jako je používání roamingu mobilních operátorů. Uživatel má jediný účet (ve své domovské síti) a tento účet jej opravňuje k použití bezdrátové sítě kteréhokoliv člena projektu. CESNET se v této aktivitě angažuje od samého počátku.

Úloha CESNETu spočívá v koordinaci a propagaci aktivit související s roamingem v počítačových sítích, v prezentaci našich národních představ na evropské úrovni a v neposlední řadě v provozu infrastruktury RADIUS serverů nutných pro propojení s Evropskou roamingovou strukturou.


OP IROP - na těchto stránkách naleznete pokyny a návody na zprovoznění služby eduroam, s ostatními dotazy ohledně podmínek připojení z OP IROP se obracejte na sluzby@cesnet.cz.

Pokrytí

Další informace

Portál eduroam.cz Vám přináší řadu informací souvisejícím s mobilním používáním počítačových sítí. Základním kamenem roamingu je roamingová politika, definující formální vztahy mezi spolupracujícími organizacemi.

Pro uživatele jsou zde k dispozici návody, jak si nastavit počítač tak, aby mohli využívat roamingu.

V sekci pro správce najdete detailní popis fungování roamingu, informace jak připojit síť organizace k eduroam.cz.

Last modified:: 2024/05/17 17:28