cs:gdpr

Federace eduroam a ochrana osobních údajů

Federace eduroam je infrastruktura tvořená dílčími sítěmi a systémy svých členů. Tato infrastruktura funguje jako jeden celek. Účelem infrastruktury je poskytnutí konektivity uživatelům svých členských organizací. Nutnou součástí poskytování konektivity je dále:

  • zajištění spolehlivého provozu všech součástí infrastruktury,
  • řízení rozvoje infrastruktury v zájmu svých uživatelů,
  • prevence zneužití infrastruktury jako celku nebo jednotlivých uživatelských účtů,
  • poskytnutí auditních informací v zákonem stanovených případech.

K zajištění výše uvedené komplexní funkce infrastruktury je nezbytné pracovat s následujícími údaji, které mohou být spojeny s konkrétním eduroam uživatelem (subjektem dle GDPR):

  • ověřovací údaje uživatele (uživatelské jméno a heslo),
  • HW adresa zařízení uživatele,
  • přidělená IP adresa a další lokalizační údaje při připojení zařízení uživatele.

S uvedenými údaji pracují jednotliví členové federace podle technických podmínek federace tak, aby výše uvedená data byla zpracovávána bezpečně, jen v nezbytně nutné míře a pouze pro výše uvedený účel poskytování konektivity.

Žádosti subjektu v oblasti ochrany osobních údajů jsou posuzovány konkrétní členskou organizací s ohledem na plnění výše uvedené základní funkce infrastruktury - poskytování konektivity.

Podrobnější informace k ochraně osobních údajů najdete také na stránkách sdružení CESNET.

Last modified:: 2021/11/04 11:00