cs:spravce:ap:ciscowcs

Cisco Wireless Control System

Cisco Wireless Control System je software určený k podpoře Cisco Wireless LAN controllerů (WLC). Zjednodušuje nasazení a správu velké bezdrátové sítě složené z více WLC a mnoha přístupových bodů (AP). WCS spravuje všechna data o klientech, komunikaci, umožňuje spravovat a koordinovat přidělená radiová pásma u všech AP, a řadu dalších funkcích. WCS zahrnuje stejné konfigurační možnosti, sledování zátěže a výpadků, a další funkce, kterými disponuje WLC, přidává ovšem jednotný pohled na controllery a spravované přístupové body. Protože je to software poměrně rozsáhlý a není asi úplně vhodné opisovat manuál k WCS, tak zde uvedu jen některé základní funkce, se kterými jsme se během práce seznámili a připadají nám nejzajímavější.

Ovládání

WCS je javová aplikace, běžící na Windows 2003 nebo Red Hat Enterprise Linux ES/AS 4. Na MU ji provozujeme ve VMWARE v operačním systému Red Hat Enterprise Linux RHEL 5.3.

Hlavní komunikační rozhraní je klient-server přístup založený na webovém prohlížeči s podporou SSL. K WCS je možné přistupovat i přes příkazovou řádku (této možnosti jsme nikdy nevyužili) nebo přes SNMP v1 a v2c (to hlavně kvůli začlenění WCS do některého z network management systémů jako jsou IBM Tivoli nebo HP OpenView).

WCS se dodává v několika verzích, buď se jedná o WCS Base, což je základní verze, kterou je možno rozšířit o podporu lokalizačních služeb (WCS Base + Location) a o podporu mobility a vysoké dostupnosti (WCS PLUS). MU má k dispozici pouze WCS Base.

 Úvodní obrazovka WCS

Správa AP

WCS spravuje přístupové body stejně jako WLC, výhodou je zobrazení na jednom místě, pokud je wireless controllerů více (což je žádoucí pro případ výpadku jednoho z controllerů - AP mohou migrovat na fungující WLC). WCS si samo zařadí nové AP (autodiscovery), které se přihlásilo k některému z controllerů bez nutnosti zásahu správce. WCS umožňuje spravovat také samostatná tzv. tlustá AP, která se k controlleru nepřihlašují (nicméně ta musí správce přidat ručně).

Pro jednoduché aplikování pravidel pro všechna nebo vybraná AP jsou k dispozici šablony (template), které umožňují nadefinovat akce a nastavení, tím je odstraněna nutnost provést nastavení krok po kroku na každém AP.

WCS poskytuje nástroj pro převod tlustého AP na lightweight AP. Tento nástroj se nám osvědčil, většinu AP jsme byli schopni bez problémů převést (narozdíl od standardního, firmou Cisco dodávaného, nástroje na převod tlustých AP na lightweight).

Online sledování

WCS umožňuje online sledovat provoz v bezdrátové síti, generuje různé druhy grafů, takže můžeme vidět přímo množství aktuálně připojených klientů, datové toky v bezdrátové síti, počet vadných AP a pod. (viz úvodní obrázek)

Hlášení (reporty)

Jedna z věcí, kterých si na WCS nejvíc ceníme je možnost automatického vytváření různých hlášení. V repertoáru WCS je jich několik desítek typů, od možnosti vypsání nejzatíženějších AP, přes zatížení radiového pásma u jednotlivých AP (můžeme použít k detekci zarušené oblasti) až po nejaktivnější klienty bezdrátové sítě. Tato hlášení je možné generovat buď periodicky nebo si je připravit pro použití, když se nám hodí. Pro ukázku si můžete prohlédnout dvě hlášení ve formátu PDF.

Příklad zatížení AP

Příklad client summary

Mapy - plánování

Jednu z užitečných aplikací představuje možnost zanést AP do map a nechat si vypočítat pokrytí prostoru radiovým signálem. To umožňuje efektivně rozložit AP tak, aby pokrývaly co největší oblast, nebo oblasti našeho zájmu. Mapy je možné do WCS zanést jako výkres importovaný z některého z CAD programů. Tím se do systému zanese i fyzická topologie - stěny, okna, dveře, včetně jejich útlumů. Nám se zatím podařilo importovat CAD výkresy pouze ve formě podkladové mapy a případné stěny včetně útlumů jsme si museli do mapy zanést ručně. Na obrázku je možné sledovat výpočet pokrytí signálem, který WCS provede v případě, že má správně zadanou fyzickou topologii. Toto zobrazení je nicméně pouze výpočet, takže je nutné jej brát s rezervou.

Pokrytí signálem v 1.np. ÚVT MU

Tato možnost vypadá velmi lákavě, nicméně je velmi pracná a její nasazení v plánování univerzitní bezdrátové sítě nevidím příliš reálně, zvlášť když topologii a útlumy překážek musíme zadat ručně.

Podpora řešení problémů klientů

Sledování chování klientů, síla jejich signálu v průběhu času a další informace nám velmi pomáhají v řešení problémů s bezdrátovou sítí. WCS zaznamenává všechny důležité hodnoty o spojení a dokáže vykreslit grafy síly signálu v čase, SNR, časy připojení a odpojení, přenosové rychlosti a další parametry.

:cs:spravce:ap:wcs-2.png :cs:spravce:ap:wcs-3.png :cs:spravce:ap:wcs-4.png :cs:spravce:ap:wcs-5.png

Další funkce

WCS má řadu dalších funkcí, které se týkají správy controllerů, řízení přidělování radiového pásma a pod.

WCS umožňuje detekovat a blokovat rogue AP, blokovat zakázané klienty a další bezpečnostní funkce, vhodné spíš do uzavřeného firemního prostředíí, nicméně i v univerzitním prostředí mohou být takové funkce užitečné k detekci neoprávněně připojeného AP do univerzitní sítě.

Závěrem

WCS je pro nás výborným nástrojem, který sjednocuje správu bezdrátové sítě a zjednodušuje nám hledání a opravování chyb. Jeho nasazení je pro nás velkým přínosem.

Last modified:: 2009/11/05 10:06