cs:spravce:ap:hp_procurve_25xx

Nastavení přepínačů řady HP ProCurve

Následující příklad popisuje příkazy pro jednoduchou konfiguraci portů přepínačů řady HP ProCurve pro přístup prosřednictvím 802.1x. Ukázková konfigurace má následující vlastnosti:

 • Konfigurace vychází z přepínače HP 2510-24 a měla by být použitelná pro většinu přepínačů HP ProCurve. Zatím ověřeno na 2524, 2510-24, 2626, 5406zl.
 • Uplink je na portu 26. Na tento port jsou přivedeny všechny klíčové VLAN tj. management (VID 504), eduroam (VID 578) pro uživatele autentizované prostřednictvím 802.1x a vutbrno (VID 589) pro klienty bez podpory 802.1x, tj. s webovou autentizací.
 • Porty 1 až 10 budeme uvažovat pro připojení koncových uživatelů přímo do ethernetu.
 • Pro autentizaci se používá protokol PEAP, tj. stejný jako u Wireless sítí.
 • Prvek bohužel neumožňuje definovat různé radius servery pro přístup k managementu přepínače a pro ověřování uživatelů. Vše je nutné ošetřit na straně radius serveru vhodným rozlišením AVP. V opačném případě hrozí, že management přepínače bude přístupný všem uživatelům, což jistě není žádoucí.

Definice vlan pro management prvku a adresy pro přístup k radius serverům:

ip default-gateway 147.229.255.1
vlan 504
  name "mgmt-vlan"
  ip address 147.229.255.61 255.255.255.0
  tagged 26
  exit

Nadefinování VLAN pro autentizovaný a neautentizovaný přístup. Uživatelské porty nebudeme přiřazovat do žádné VLAN.

vlan 589
  name "vutbrno"
  tagged 26
  exit
vlan 578
  name "eduroam"
  untagged 1-10
  tagged 26
  exit

Definice typu použité autentizační metody (EAP) a radius serverů:

aaa authentication port-access eap-radius
radius-server host <radius1_server> key <radius1_klic>
radius-server host <radius2_server> key <radius2_klic>

Zapnutí autentizace na příslušných uživatelských portech a přiřazení do VLAN pro autentizovaný a neautentizovaný přístup:

aaa port-access authenticator 1-10
aaa port-access authenticator 1-10 auth-vid 578
aaa port-access authenticator 1-10 unauth-vid 589
aaa port-access authenticator active

Příkazem show port-access authenticator je možné zobrazit stav klientů na jednotlivých portech:

hp(config)# show port-access authenticator

 Port Access Authenticator Status

 Port-access authenticator activated [No] : Yes

       Current
 Port Status VLAN ID
 ---- ------ --------
 1  Closed 589
 2  Closed 1
 3  Closed 589
 4  Closed 1
 5  Open  578
 6  Closed 1
 7  Closed 1
 8  Closed 1
 9  Closed 1
 10  Closed 1

Na portech 1 a 3 jsou neutentizovaní klienti zařazení do VLAN vutbrno (VID 589). Na portu 5 je připojen řádně autentizovaný klient a zařazen do VLAN eduroam (VID 578).

Last modified:: 2022/01/20 14:17