cs:spravce:pokryti

Informace o pokrytých lokalitách

Informace o institucích zapojených do eduroamu se předávají do centrální evropské databáze. Tam slouží pro účely eduroam CAT, případné další podpůrné služby a také pro statistické účely. Architektura sběru je obdobná jako u samotné eduroam infrastruktury, informace sbírá NREN, v ČR tedy CESNET, a předává je dál. Kompletní evropská dokumentace je zájemcům k dispozici.

Informace se automaticky předávají pomocí webové aplikace https://pokryti.eduroam.cz/, kam je správci organizací vyplňují a aktualizují.

Pokrytí eduroamem

Webová aplikace pro zadání informací o pokrytí eduroamem je rozdělena do tří sekcí.

Základní údaje

Sekce Základní údaje slouží k vyplnění obecných informací o sídle organizace

Věnujte péči Informačnímu URL které slouží jak pro vaše vlastní uživatele, tak návštěvníkům. Příklad minimalistické stránky nabízíme, nicméně každá instituce si ho musí upravit podle svých potřeb.

Typ zapojení do eduroamu se přebírá z administrativního rozhraní eduroamu a nelze je v této aplikaci měnit.

Seznam správců

Kontakty, které jsou označeny jako osobní a privátní. nejsou nikde na evropské úrovni zveřejněny. Velmi doporučujeme zavedení jednoho kontaktu který bude mít nastaveno „Soukromí“ na „veřejný“ a bude to typ „oddělení“ - tento kontakt bude v budoucnu k dosažení správcům eduroamu z ostatních evropských institucí pro urychlení řešení bezpečnostních incidentů, také by mohl být k dispozici běžným uživatelům prostřednictvím evropského webu https://www.eduroam.org/.

Informace o pokrytých lokalitách

V této sekci uveďte všechny lokality, kde vaše instituce vysílá eduroam. Tlačítkem „Přidat lokalitu“ přidáte sekci pro každou pokrytou lokalitu. Po zadání adresy aplikace dohledá GPS souřadnice příslušné adresy, kliknutím do mapy můžete bod přesunout na přesnější pozici.

U šifrování uvádějte skutečný stav. Musíte používat WPA2 + AES, použití WPA + TKIP je možné jako doplněk k WPA2 + AES. Od roku 2013 není povoleno provozovat pouze WPA + TKIP eduroam.

Nezapomeňte zadaná data uložit tlačítkem na konci stránky.

Last modified:: 2024/05/17 17:34