cs:spravce:pripojovani:radius:nps:certificates

Instalace certifikátů

Před konfigurací IPsec musíte získat certifikát pro váš server, návod předpokládá použití eduroam CA nebo TCS.

Dále budete pro IPsec potřebovat certifikáty certifikačních autorit.

Certifikáty pro RADIUS

eduroam CA

Je třeba naimportovat certifikát ve formátu .P12

$ certutil -f -importpfx "My" "Cesta_k_souboru\radius.p12"

TCS

Je třeba naimportovat certifikát ve formátu .P12.

Konverze z .CER/.CRT do .P12.

$ certutil -mergepfx certifikat.crt certifikat.p12

Ve složce, kde máte uložený certifikat.crt nebo certifikat.cer musí být uložen i klíč se stejným názvem a formátem .KEY. V tomto případě certifikat.key.

Poté můžeme naimportovat certifikát ve formátu .P12

$ certutil -f -importpfx "My" "Cesta_k_souboru\certifikat.p12"
Certifikáty CA

eduroam CA

Konverze z .PEM do .DER

$ certutil -decode certifikat.pem certifikat.der

Poté můžeme naimportovat certifikát ve formátu .DER

$ certutil -addstore -f "Root" "Cesta_k_souboru\eduroamCA.der"

eduroam CA

CESNET Root

$ certutil -addstore -f "Root" "Cesta_k_souboru\CESNET_CA_Root.crt"

CESNET Root

CESNET CA 4

  • používá národní RADIUS
$ certutil -addstore -f "Root" "Cesta_k_souboru\CESNET_CA_4.crt"

CESNET CA4

CESNET CA 3

  • používal národní RADIUS do 11/2019
$ certutil -addstore -f "Root" "Cesta_k_souboru\CESNET_CA_3.crt"

CESNET CA3


Úložistě certifikátů

Zobrazení osobních certifikátů

$ certutil -store "My"

Zobrazení certifikátů certifikačních autorit

$ certutil -store "Root"

Smazání certifikátu

$ certutil -delstore "Úložiště" "CNname"

Pro úložiště používáme My nebo Root.Zpět na Microsoft Network Policy Server pro eduroam

Last modified:: 2019/12/21 14:40