cs:spravce:pripojovani:spravci

Připojení k eduroam.cz: Registrace instituce a jmenování správců

Každá instituce musí jmenovat jednoho nebo více technických správců. S ohledem na zajištění zástupnosti je vhodné, aby správců bylo více. Tito jmenovaní správci by měli být schopni do jednoho pracovního dne zareagovat na požadavky techniků eduroam.cz tak, aby nebyla nijak ohrožena funkce žádné části infrastruktury.

Kontakty na správce jsou spravovány v databázi CAAS, na niž je navázána databáze připojených RADIUS serverů a monitorovací služby. Jestliže některý ze správců (anebo oba) nemájí účet k CESNETu, je jejich záznam v CESNET CAAS sponozorován správcem národních RADIUS serverů z CESNETu.

Pokud připojení instituce k eduroamu zajištuje externí firma, tak je možné aby byl jmenován i technik z této externí firmy pokud je nějakým způsobem zajištěna dlouhodobá spolupráce mezi ním a institucí. V takových případech je rozumné aby byl současně jmenován i nějaký zaměstnanec institiuce i když nezbytně nebude rozumět všem technickým detailům. Jeho rolí by pak měl být dohled na externí firmou a zajištění implementace všech požadavků správce národního RADIUSu. Změnu správců může v budoucnu kdykoli provést stávající správce emailem.

Při prvotním jmenování správců je potřeba definovat i realm instituce a jméno RADIUS serveru. V případě zaslání prvotního jmenování musí být RADIUS už v DNS. Vyplněný “formulář” zašlete na adresu info@eduroam.cz.

Formulář pro připojení nové instituce

Formulář posílejte přímo do těla úvodního emailu. Je kontraproduktivní ho posílat jako přílohu ve formátu doc(x) nebo pdf. Předmět emailu vyplňte smyluplně: například “připojení školy abc k eduroamu (abc.cz)” je vhodný předmět. Vhodné vyplnění předmětu nám velmi zjednoduší práci.

Formulář zpracovává člověk, takže pozdravem nic nezkazíte.

realm:
jméno RADIUS serveru - FQDN:
protokol propojení: (RadSec nebo IPsec)
typ připojení: (IdP + SP, SP)

první správce

jméno a příjmení:
email:
mobilní telefon:

druhý správce

jméno a příjmení:
email:
mobilní telefon:

Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci

Tento bod se netýká institucí připojených do e-infrastruktury CESNET ani institucí pouze v SP režimu.

K české eduroam federaci je možné připojit i instituce které nejsou připojeny do e-infrastruktury CESNET. V takovém případě musí instituce splňovat Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (Access Policy, AP) a zavázat se že vůči svým uživatelům bude vynucovat dodržování Zásad přijatelného užití infrastruktury (Acceptable Use Policy, AUP). V případě vysokých, středních i základních škol je připojení téměř vždy možné. Nicméně posouzení oprávněnosti žádosti o členství je vždy individuální, kontaktujte nás na adrese info@eduroam.cz.

Formálně je závazek instituce dodržovat AP a AUP CESNETu realizován podpisem Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci v rámci e-infrastruktury CESNET (formát: ODT PDF). Dokument doručte v originále podepsaném statutárním zástupcem na adresu:

CESNET - eduroam
Zikova 4
Praha 6
160 00

a nebo pomocí datové schránky: gn35eaq

Další postup při připojování

Pro snažší zapojování nových organizací byla vytvořena přehledová stránka pripojovani.eduroam.cz. Správci nově zapojovovaných organizací mohou využít tuto stránku pro zjištění aktuálního stavu připojovaní dané organizace. Přehlednou a jasnou formou jsou prezentovány všechny kroky, které je třeba splnit společně s odkazy na dokumentaci. Správce by v ideálním případě měl postupovat podle zobrazeného stavu nově připojované organizace a neměla by být potřeba dodatečná vysvětlující komunikace.

Last modified:: 2019/08/22 16:39