cs:spravce:pripojovani:spravci

Připojení k eduroam.cz: Registrace instituce a jmenování správců

Každá instituce musí jmenovat jednoho nebo více technických správců. S ohledem na zajištění zástupnosti je vhodné, aby správců bylo více. Tito jmenovaní správci by měli být schopni do jednoho pracovního dne zareagovat na požadavky techniků eduroam.cz tak, aby nebyla nijak ohrožena funkce žádné části infrastruktury.

Kontakty na správce jsou spravovány v databázi uživatelů eInfrastruktury CESNET na niž je navázána databáze připojených RADIUS serverů a monitorovací služby.

Pokud připojení instituce k eduroamu zajištuje externí firma, tak je možné aby byl jmenován i technik z této externí firmy pokud je nějakým způsobem zajištěna dlouhodobá spolupráce mezi ním a institucí. V takových případech je rozumné aby byl současně jmenován i nějaký zaměstnanec institiuce i když nezbytně nebude rozumět všem technickým detailům. Jeho rolí by pak měl být dohled na externí firmou a zajištění implementace všech požadavků správce národního RADIUSu. Změnu správců může v budoucnu kdykoli provést stávající správce prostřednictvím pozvánky z administrativní aplikace.

Prvotní registrace instituce se provádí vyplněním interaktivního formuláře v administrativní aplikaci. Už v ten moment je nutné aby realm = doména byla registrována ve veřejném DNS stejně jako samotný RADIUS server. Uživatel který instituci registruje je současně považován za prvního ze správců - ostatní může pozvat pomocí emailové pozvánky.

Pro přihlášení k administrativní aplikaci použijte:

  • identitu z IdP registrovaného v eduID.cz, typicky univerzity a AV ČR
  • mojeID.cz nebo sociální identitu (Apple, Google, GitHub, LinkedIn, ORCID)

Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci

Tento bod se netýká institucí připojených do e-infrastruktury CESNET ani institucí pouze v SP režimu.

K české eduroam federaci je možné připojit i instituce které nejsou připojeny do e-infrastruktury CESNET. V takovém případě musí instituce splňovat Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (Access Policy, AP) a zavázat se že vůči svým uživatelům bude vynucovat dodržování Zásad přijatelného užití infrastruktury (Acceptable Use Policy, AUP). V případě vysokých, středních i základních škol je připojení téměř vždy možné. Nicméně posouzení oprávněnosti žádosti o členství je vždy individuální, kontaktujte nás na adrese info@eduroam.cz.

Formálně je závazek instituce dodržovat AP a AUP CESNETu realizován podpisem Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci v rámci e-infrastruktury CESNET (formát: ODT PDF ).

Formulář s prohlášením lze vyplnit a doručit třemi způsoby:

  1. Vyplnit elektronicky a poslat z datové schránky organizace do datové schránky sdružení CESNET s identifikátorem gn35eaq.
  2. Vyplnit elektronicky, podepsat kvalifikovaným certifikátem s řádně vyplněnou příslušností k organizaci a zaslat na e-mailovou adresu info@eduroam.cz.
  3. Vyplnit, vytisknout, orazítkovat, podepsat statutárním zástupcem a poslat poštou na adresu sdružení CESNET.

Adresa sdružení:

CESNET - eduroam
Generála Píky 430/26
Praha 6
160 00

Další postup při připojování

Pro snažší zapojování nových organizací byla vytvořena přehledová stránka pripojovani.eduroam.cz. Správci nově zapojovovaných organizací mohou využít tuto stránku pro zjištění aktuálního stavu připojovaní dané organizace. Přehlednou a jasnou formou jsou prezentovány všechny kroky, které je třeba splnit společně s odkazy na dokumentaci. Správce by v ideálním případě měl postupovat podle zobrazeného stavu nově připojované organizace a neměla by být potřeba dodatečná vysvětlující komunikace.

Last modified:: 2023/09/21 15:10