cs:uzivatel:sw:win:adu

CISCO Aironet Desktop Utility pod Windows XP

Uživatelé karty g mají k dispozici Aironet Desktop Utility. Použití této utility pro rutinní přihlašování je sporné, ale při řešení problémů by mohla být velmi užitečná. Proto je tady k dispozici tato mini-recenze.

Ti, kteří budou instalovat software z CD, by mohli přijít o downloadovací stránku firmy CISCO, což by byla rozhodně škoda! Doporučuji ji k přečtení. ;)

Po spuštění instalačního programu si můžete vybrat, zda chcete instalovat ovladače a ADU, nebo jen ovladače a nebo si nechat nahrát ovladače na diskety. Aby pro Vás měl tento návod dále smysl, zvolte první možnost. Po stisku tlačítka Next na Vás čeká první záludnost - varování, že po instalaci ovladačů se bude muset rebootovat (jaké překvapení!), navíc je zvolena záporná odpověď, takže Vám nebude stačit jen zmáčknou enter. ;) Dál už instalace probíhá tak, jak je zvykem, několik oken bez čekání na odezvu uživatele a onen obligátní reboot.

Instalace Aironet Desktop Utility

Po instalaci se Vám na liště objeví ikona pro spuštění utility. Spusťte ji. Na druhé záložce Profile Manager (Správa profilů) vyberte předpřipravený profil Default a zvolte tlačítko Modify (upravit).

Správa profilů

Na první záložce okna, které se Vám otevřelo, si profil nějak pojmenujte, na položce Client Name nezáleží. Hlavně nezapomeňte do kolonky SSID1 vyplnit eduroam.

Editace profilu - Obecné

Druhá záložka Vám umožní nakonfigurovat zabezpečovací prvky. Můžete si vybrat, jestli budete používat šifrování WEP (označené jako 802.1x) a nebo WPA. WEP by měl být podporován všude, WPA poskytuje vyšší úroveň zabezpečení. WPA je k dispozici, i když tuto metodu nepodporuje operační systém, podpora WPA je k dispozici až v Windows XP SP2. Jako ověřovací metody jsou k dispozici LEAP, PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-GTC.

Editace profilu - Zabezpečení">Editace profilu - Zabezpečení

Rozhodnete-li se použít metodu PEAP-MSCHAPv2, měli byste mít nainstalován kořenový certifikát certifikační autority, která vydala certifikát Vašemu RADIUS serveru. Po kliknutí na tlačítko Configure se zobrazí následující okno.

Vypněte přepínač Use Machine Information For Domain Logon, ze seznamu zvolte kořenový certifikát certifikační autority, která vydala certifikát Vašemu RADIUS serveru, v drtivé většině tam bude CESNET CA. Případné odchylky se dozvíte na stránkách Vaší organizace v sekci pojednávající o eduroamingu. Do kolonky User name zadejte své uživatelské jméno včetně realmu a dvakrát zadejte své heslo.

Po kliknutí na tlačítko Advanced se otevře okno Advanced configuration, do kolonky Specific Server or Domain zadejte realm své organizace a v Login Name zopakujte své uživatelské jméno.

Konfigurace PEAP-MSCHAPv2

Konfigurace pro LEAP je následující. Ověřte si, jestli Vaše organizace tuto metodu ověření identity podporuje! Předchozí popisovaná metoda PEAP-MSCHAPv2 by měla být podporována všude, o LEAP to neplatí. K samotné konfiguraci toho není mnoho co říci, vyplňte okno tak, jak je naznačeno na obrázku. Je snad samozřejmé, že vyplníte vlastní uživatelské jméno a realm.

Konfigurace LEAP

Potvrzením okna s konfigurací Vámi zvolené ověřovací metody se vrátíte zpět k oknu Editace profilu - Zabezpečení. Na záložce Advanced byste měli zkontrolovat, jestli náhodou nebudete vysílat na zakázaných frekvencích.

Editace profilu - Pokoročilé

Potvrzením okna Editace profilu se vrátíte k hlavnímu oknu aplikace. Přepněte se ze záložky Profile Management na Current Status, kde budete moci sledovat stav připojení k síti. Zachycený obrázek zobrazuje aplikaci v okamžiku, kdy probíhalo ověřování.

ADU - Monitoring stavu

Jestliže jste se rozhodli jako ověřovací metodu použít LEAP, budete o procesu ověřování informováni detailněji, jak ukazuje následující obrázek. Toto okno se bohužel nedá vypnout a díky tomu, že tlačítko Cancel má fokus, je slušná šance, že se Vám podaří proces přerušit.

LEAP - detailní informace o ověřování

Po stisku tlačítka Advanced se dostanete k detailnějším informacím, které by mohly být užitečné při odstraňování problému.

Detailní stavové informace

Závěr

… ten ať si udělá především každý sám. Aplikace Vám zpřístupní spoustu užitečných informací, které Vám zpříjemní řešení případných problémů. Bylo by vlastně přesnější napsat “umožní řešit”, protože Windows XP Vám samy o sobě neřeknou vůbec nic a jakýkoliv problém je tak akorát tápání ve tmě. Nejsem příliš přesvědčen o vhodnosti této utility pro rutinní každodenní používání. Když Windows XP fungují, tak fungují výborně.

Dovolím si závěrem pár poznámek o případných nepříjemnostech, které by Vás mohly potkat:

  • PEAP-MSCHAPv2 je poněkud problematický, na mé testovací instalaci nedojde k ověření certifikátu, ale utilita mlčí. Na jiné instalaci funguje vše tak, jak má.
  • ADU občas vykazuje několikaminutové prodlevy, kdy se tváří, že něco dělá, ale podle všech dostupných logů ze zúčastněných systémů nedělá vůbec nic.
  • Jestliže někdy povolíte/zakážete bezdrátovou kartu pomocí nástrojů Windows XP místo použití ADU, tak ADU přestane fungovat s aktuálním profilem a bude pravděpodobně nutné vytvořit profil nový.
  • Po instalaci ADU se aktivuje přihlašovací okno do Windows XP. Poměrně mě to zaskočilo, protože jsem nikdy nemel nastavené žádné heslo. Naštěstí je prázdné, takže stačí stisknout klávesu enter.
Last modified:: 2011/06/16 09:07