cs:spravce:pripojovani:radius:uvod

Připojení k eduroam.cz: RADIUS

Pro připojení instituce k eduroamu lze použít libovolný z řady RADIUS serverů které splňují technické požadavky. Službu RADIUS serveru můžete implementovat pomocí různých implementací.

FreeRADIUS

Nadpoloviční část zapojených institucí implementuje RADIUS právě pomocí FreeRADIUSu. Dokumentace pro zapojení do eduroamu je k dispozici.

Radiator

Zajištuje provoz českého národního RADIUSu, obsluhuje uživatele CESNETu, MUNI, TUL, … Výhodou je snadná rozšiřitelnost a velmi vysoká flexibilita. Je to OpenSource ale je nutné platit licenční poplatky. Dokumentace pro zapojení do eduroamu je k dispozici.

Microsoft NPS

Je alternativou pro instituce preferující řešení na platformě Microsoft. Ty technické požadavky, které nesplňuje, nejsou překážkou pro zapojení do eduroamu. Jako RADIUS insituce bude fungovat spolehlivě, nehodí se pro proxy RADIUS obsluhující několik institucí.

Cisco ISE

Je alternativou pro instituce preferující řešení na platformě Microsoft, lze jej přesvědčit ke splnění většiny technických požadavků. Jako RADIUS insituce bude fungovat spolehlivě, nehodí se pro proxy RADIUS obsluhující několik institucí. Je k dispozici návod pro konfiguraci ISE ve spojení s WiFi řešením Meraki.

Pomoc při nasazení RADIUS serveru

Při nasazení eduroam se můžete obrátit na některou z implementačních firem.

Last modified:: 2024/03/01 11:13