cs:spravce:pripojovani:radius:radiator:patch_accounting.pl

Skript patch_accounting.pl

Další zajímavou ukázkou toho, co lze pomocí hooků v Radiatoru dokázat, je tento skript který je nasazen na národním RADIUS serveru.

Skript opravuje chybu, kdy v Access-Accept paketu je jen uživatelské jméno a nikoliv realm. To spůsobí, že všechna AP, která respektují RFC 2865, pak posílají accounting bez realmu, skript v případě potřeby doplňuje hodnotu User-Name v Access-Accept paketu o realm. Je známo že tímto problémem trpí některé instalace FreeRadiusu.

# $Id: patch_accounting.pl,v 1.1 2006/02/27 13:14:46 semik Exp $
 
sub {
 my $p = ${$_[0]};  # proxy reply packet (Access-Accepted received from the HI)
 my $rp = ${$_[1]}; # reply packet to NAS (Access-Acceped to be sent to the VI)
 my $op = ${$_[2]}; # original request packet (Access-Request produced in the VI)
 my $sp = ${$_[3]}; # packet sent to proxy (we don't need this one)
 
 my $inner_ident;
 my $outer_ident;
 
 my $outer_user;
 my $outer_realm;
 my $inner_user;
 my $inner_realm;
 
 # only triggers for access-accepted packets
 if ($p->code eq 'Access-Accept') {
  $outer_ident = $op->get_attr('User-Name');
  $inner_ident = $p->get_attr('User-Name');
 
  # we only need to check if the reply packet includes one new user-name
  if ($inner_ident) {
   &main::log($main::LOG_DEBUG, "patch-accounting.pl: OuterIdent = $outer_ident; InnerIdent = $inner_ident");
 
   if ($outer_ident !~ /^(.+)\@(.+)$/) {
    # The Outer User-Name attribute is not in <user>@<realm> form
    # This isn't supposed to happen. With bad outher identity the
    # packet should not reach the proxy and should not reach a
    # access-accepted stage but... you never now :)
 
    &main::log($main::LOG_DEBUG, "patch-accounting.pl: Bad Outer Identity - REJECTING");
    $$op = $main::REJECT;
    return;
   }
 
   &main::log($main::LOG_DEBUG, "patch-accounting.pl: Outer Identity OK");
   $outer_user = $1; $outer_realm = $2;
 
   if ($inner_ident =~ /(.+)\@(.+)$/) {
    $inner_user = $1; $inner_realm = $2;
 
    if ($outer_realm ne $inner_realm) {
     # the inner user-name's realm does not match the outer identity realm
     # Action: change the realm from the user-name attr to the outer realm
 
     my $newuser = "$inner_user\@$outer_realm";
 
     &main::log($main::LOG_DEBUG,
           "patch-accounting.pl: WARNING: Inner Realm <> Outer Realm, ".
           "patching User-Name: $inner_ident => $newuser");
     $rp->change_attr('User-Name', $newuser);
    } else {
     #&main::log($main::LOG_DEBUG, "patch-accounting.pl: Inner Identity OK");
    };
   } else {
    # the returned User-Name attribute is not in <user>@<realm> form
    # Action: delete the returned attribute
 
    # Semik: I don't agree! I think we sould simply add realm to
    # inner identity.
 
    my $newuser = "$inner_ident\@$outer_realm";
 
    &main::log($main::LOG_DEBUG, "patch-accounting.pl: WARNING: Inner identity ".
          "without realm, patching User-Name by outer realm: $inner_ident => $newuser");
    $rp->change_attr('User-Name', $newuser);
   };
  } else {
   # the access-accepted packet does not have a Use-Name attribute
   # (notheing should be done - just log it?)
 
   # Semik: How about patching packet with have no inner identity?
   # How they looks in accouning?
 
   &main::log($main::LOG_DEBUG, "No Inner Identity for $outer_ident");
  };
 };
 
 return;
};

Jan Tomášek 15.09.2006 13:49 dokument převeden z www.eduroam.cz

Last modified:: 2006/09/24 15:09