cs:spravce:pripojovani:radius:nps:firewall

Nastavení Firewall

Na FW musí být povolen protokol ESP. Jestliže je defaultní politika FW „deny“ (ignorování komunikace na nepovolené porty), tak je ještě rozumné nastavit „reject“ (odpovídat ICMP zprávou o nedosažitelnosti služby) pro UDP port 4500, který je využíván NAT-T. NPS ověřuje požadavky na UDP portu 1812.

Národní RADIUS server pravidelně pingem zjištuje funkčnost IPsec spojení, proto je také nutné povolit ICMP echo request na FW. Jestliže používáte nějakou ochranu omezující množství vyřízených požadavků, tak ji pro národní servery deaktivujte, jinak mohou být měření dostupnosti zkreslená. Servery posílají každých 15sec 3 pakety o velikost 512B.

Ermon testuje RADIUS a proto je zapotřebí pro něj povolit ICMP echo request a IPv4 protokol.

Je třeba vzít v potaz existující pravidla ve vašem Firewallu, nesmí dojít ke kolizi pravidel.

Inbound Rules

Směrem k vašemu RADIUS serveru (Inbound Rules) je třeba zajistit povolení následujících pravidel:

* radius1.eduroam.cz | protokol ICMP (č. 1)

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow in radius1 ICMP" dir=in action=allow protocol=icmpv4:any,any remoteip=195.113.187.22

* radius1.eduroam.cz | protokol UDP (č. 17) | Port 1812

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow in radius1 UDP port-1812" dir=in action=allow protocol=udp localport=1812 remoteip=195.113.187.22

radius1.eduroam.cz | protokol ESP (č. 50)

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow in radius1 ESP" dir=in action=allow protocol=50 remoteip=195.113.187.22

* ermon.eduroam.cz | protokol ICMP (č. 1)

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow in ermon ICMP" dir=in action=allow protocol=icmpv4:any,any remoteip=195.113.233.246

* ermon.eduroam.cz | protokol UDP (č. 17) | Port 1812

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow in ermon UDP port-1812" dir=in action=allow protocol=udp localport=1812 remoteip=195.113.233.246

ermon.eduroam.cz | protokol IPv4 (č. 4)

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow in ermon IPv4" dir=in action=allow protocol=4 remoteip=195.113.233.246

* AP (controller) | protokol UDP (č. 17) | Port 1812

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow in ap UDP port-1812" dir=in action=allow protocol=udp localport=1812 localip=X.X.X.X

Kde X.X.X.X nahraďte IPv4 adresou vašeho controlleru pro AP.


Outbound Rules

Směrem od vašeho RADIUS serveru (Outbound Rules) je třeba zajistit povolení následujících pravidel:

radius1.eduroam.cz | protokol IPv4 (č. 4)

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow out radius1 IPv4" dir=out action=allow protocol=4 remoteip=195.113.187.22

radius1.eduroam.cz | protokol ESP (č. 50)

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow out radius1 ESP" dir=out action=allow protocol=50 remoteip=195.113.187.22

ermon.eduroam.cz | protokol ICMP (č. 1)

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow out ermon ICMP" dir=out action=allow protocol=icmpv4:any,any remoteip=195.113.233.246

ermon.eduroam.cz | protokol IPv4 (č. 4)

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow out ermon IPv4" dir=out action=allow protocol=4 remoteip=195.113.233.246

ermon.eduroam.cz | protokol UDP (č. 17) | Port 1812

$ netsh advfirewall firewall add rule name="eduroam allow out ermon UDP port-1812" dir=out action=allow protocol=udp localport=1812 remoteip=195.113.233.246


Mazání pravidel

$ netsh advfirewall firewall delete rule name="Název pravidla"


Výpis pravidel

$ netsh advfirewall firewall show rule name=all | select-string -pattern "eduroam"

Selektujeme na základě obsahu slova eduroam v názvu pravidla.Zpět na Microsoft Network Policy Server pro eduroam

Last modified:: 2019/09/23 11:29