cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius_playbook

Instalace FreeRADIUSu 3 pro eduroam pomocí Ansible

Pro snažší instalaci můžete využít tento návod a instalaci pomocí nástroje Ansible. Tato metoda je určena pouze pro zkušené uživatele. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti, s tímto postupem pravděpodobně strávíte mnohem více času než s manuální instalací! V případě, že nemáte dostatečné zkušenosti, využijte prosím návod pro manuální instalaci zde.

Tento návod je určen výhradně pro distribuci Debian. V případě, že používáte jinou distribuci, není zaručeno, že instalace bude fungovat správně, proto zvažte, zda pro vás není vhodnější manuální instalace.

Prerekvizity

  • Operační systém Debian (doporučeno použít verzi Jessie nebo vyšší)
  • Python
  • Ansible (alespon ve verzi 2.2.1)
  • Git
  • root SSH přístup na server, kde bude FreeRADIUS instalován
  • root přístup na stroj, ze kterého bude Ansible spuštěn

Pro veškeré následující vkládané příkazy se předpokládá, že pracujete pod uživatelem root, pokud tomu tak není, v nutných příkazech využijte příkaz sudo.

Prerekvity můžete nainstalovat pomocí příkazu:

apt-get install -y ansible git python

Příprava repozitáře

Nejprve si připravíme pracovní prostředí. Následující příkazy vložte do terminálu:

cd # prejdeme do domovskeho adresare
mkdir instalace_freeradius
cd instalace_freeradius
git clone https://github.com/CESNET/ansible-freeradius.git roles/freeradius
mkdir -p host_vars group_vars files/certs
cp roles/freeradius/examples/playbook-freeradius.yml .
cp roles/freeradius/examples/inventory.conf .
cp roles/freeradius/examples/ansible.cfg .
cp roles/freeradius/examples/chain_TERENA_SSL_CA_3.pem files/certs/
cp roles/freeradius/examples/chain_CESNET_CA4.pem files/certs/
read -p 'zadejte plne kvalifikovane jmeno (FQDN) vaseho RADIUS serveru: ' radius

Provedeme úpravy repozitáře. Následující příkazy vložte do terminálu:

radius_=$(echo $radius | sed 's/\./_/g')
sed -i "s/vas-radius.realm.cz/$radius/" inventory.conf
echo "${radius_}:" > group_vars/idp_vault.yml

V administrativní aplikaci si dohledejte sdílené heslo pro monitoring. Dále vložte do terminálu následující příkazy:

read -p 'zadejte sdilene heslo pro monitoring: ' ermon 
read -p 'zadejte heslo k privatnimu klici pro radsec: ' radsec 

Příprava certifikátů

Do adresáře files/certs musíte umístit certifikát a privátní klíč pro RadSec spojení mezi vaším a národním RADIUS serverem. Do terminálu vložte následující příkazy (je nutné adekvátně upravit zdrojové názvy souborů!):

cp vas_certifikat.pem files/certs/$radius.crt
cp privatni_klic_k_certifikatu.pem files/certs/$radius.key

Pokud máte k dispozici vlastní správu uživatelů a budete vlastní uživatele ověřovat, budete taktéž potřebovat certifikát a privátní klíč pro EAP. Můžete využít stejný certifikát jako pro RadSec, to je na vás. Pokud využijete jiný certifikát pro EAP, Do terminálu vložte následující příkazy (je nutné adekvátně upravit zdrojové názvy souborů!):

cp vas_certifikat.pem files/certs/${radius}_eap.crt
cp privatni_klic_k_certifikatu.pem files/certs/${radius}_eap.key

Dále pokračujte na stránku, která vás provede zbytkem návodu. Stránku si vyberte podle role, která je pro vás adekvátní:

  • Role IdP + SP Tuto roli použijte v případě, že máte vlastní správu uživatelů.
  • Role SP Tuto roli použijte v případě, že NEmáte vlastní správu uživatelů.
  • Role proxy Tuto roli použijte v případě, že pouze připojujete další servery do eduroam infrastruktury.
Last modified:: 2021/02/13 15:14