cs:spravce:monitoring:uvod

Monitoring eduroam.cz

Monitoring eduroam.cz je zajištován ze serveru ermon.cesnet.cz. Jádro monitorovacího systému je realizováno pomocí nagiosu, krom něj je ale použito dalších programů, které byly vyvinuty v rámci řešení projektu.

Dostupnost IPsec

Na základě výstupu skriptu eduroam-ping, použitého pro udržování aktivního IPsec spojení, jsou generovány grafické statistiky dostupnosti IPsec. Detailní informace jsou dostupné v samostatném dokumentu: “Statistiky dostupnosti IPsec”.

end2end monitoring

CESNETem vyvinutý end2end monitoring zajištuje notifikaci správců o výpadcích jednotlivých služeb. Věnuje se mu samostatný dokument: “end2end monitoring”.

Nagios je dostupný pouze správcům organizací participujících na projektu eduroam.cz. Pro správce je primárně určen systém ermon. Běžní uživatelé mají přístup k matici dostupnosti, která obsahuje agregované výsledky.

Monitoring zátěže národního RADIUS serverů

V rámci vyhodnocování zátěže generované end2end monitoringem vznikl také skript rgraph, který na základě dat získaných pomocí SNMP z Radiator RADIUS serverů generuje grafy zatížení národního RADIUS serveru a CESNETích RADIUS serverů.

Jan Tomášek 18.09.2006 17:00 dokument byl vytvořen

Last modified:: 2022/05/05 10:20