cs:spravce:edudb2:uvod

eduroam databáze - informace o pokrytých lokalitách

Informace o institucích zapojených do eduroamu se předávají do centrální evropské databáze. Tam slouží pro účely eduroam CAT, případné další podpůrné služby a také pro statistické účely. Architektura sběru je obdobná jako u samotné eduroam infrastruktury, informace sbírá NREN, v ČR tedy CESNET, a předává je dál. Kompletní evropská dokumentace je zájemcům k dispozici.

Původní úspořádání v ČR bylo takové, že každá zapojená instituce poskytovala XML dokument, který pak v pravidelných intervalech sbírala centrální služba, agregovala poskytnuté informace. Ty se pak používaly pro generování map a seznamu připojených institucí a také se předávaly dál do EU.

Nově se informace předávají pomocí webové aplikace pomoci portálu: https://pokryti.eduroam.cz/ Do nové aplikace byla jednorázově přenesna všechna data která byla poskytována v XML formátu. Konverze byla provedena 20. února 2019, po tomto datu na změny XML dokumentů nereflektujeme.

Pokrytí eduroamem

Webová aplikace pro zadání informací o pokrytí eduroamem je rozdělena do tří sekcí. Začněte tím že zvolíte realm který chcete editovat.

Informace z webové aplikace se na eduroam.cz exportují 1x denně.

Základní údaje

Sekce Základní údaje je u nových institucí z velké části předvyplněna na základě informací převzatých administrativního rozhraní eduroamu. Pokud se snažíte zadávat informace o právě registrované instituci, je možné že aplikace editaci odmítne s tím, že musíte počkat na přidání organizace do číselníku. Pokud stav trvá déle než den tak nám napište.

Věnujte péči Informačnímu URL které slouží jak pro vaše vlastní uživatele, tak návštěvníkům. Příklad minimalistické stránky nabízíme, nicméně každá instituce si ho musí upravit podle svých potřeb.

Typ zapojení do eduroamu se přebírá z administrativního rozhraní eduroamu a nelze je v této aplikaci měnit.

Seznam správců

Tato sekce je také předvyplněna na základě informací o správcích z administrativního rozhraní eduroamu, všechny přebrané kontakty jsou označeny jako osobní a privátní. Tj. neměly by být nikde na evropské úrovni zveřejněny. Velmi doporučujeme zavedení jednoho kontaktu který bude mít nastaveno “Soukromí” na “veřejný” a bude to typ “oddělení” - tento kontakt bude v budoucnu k dosažení správcům eduroamu z ostatních evropských institucí pro urychlení řešení bezpečnostních incidentů, také by mohl být k dispozici běžným uživatelům prostřednictvím evropského webu https://www.eduroam.org/.

Informace o pokrytých lokalitách

V této sekci uveďte všechny lokality kde vaše instituce vysílá eduroam. Tlačítkem “Přidat lokalitu” přidáte sekci pro každou pokrytou lokalitu. Po zadání adresy aplikace dohledá GPS souřadnice příslušné adresy, kliknutím do mapy můžete bod přesunout na přesnější pozici.

U šifrování uvádějte skutečný stav. Musíte používat WPA2 + AES, použití WPA + TKIP je možné jako doplněk k WPA2 + AES. Od roku 2013 není povoleno provozovat pouze WPA + TKIP eduroam.

Nezapomeňte zadaná data uložit tlačítkem na konci stránky.

Strojové rozhraní

V případě že provozujete vlastní systém evidence lokalit kde vysíláte eduroam, možná by pro vás bylo zajímavé předávat data pomocí strojového rozhraní. Budete muset vlastními silami zajistit vytvoření exportu do JSON formátu, podle požadavků na eduroam.org a následně zajistit periodický upload do našeho systému. Jak lze provádět upload je ukázáno v repozitáři aplikace pokryti.eduroam.cz na githubu.

V případě zájmu o předávání dat tímto způsobem nás kontaktujte na adrese info@eduram.cz.

Last modified:: 2020/02/17 14:14