cs:spravce:edudb2:info_url_sp

Naše instituce/škola je připojena k eduroamu v SP režimu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v roce 2999. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet. Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

Naše instituce/škola je připojena pouze v SP režimu, tj. uživatelé, kteří mají eduroam z jiné organizace, se u nás mohou připojovat.

Naši vlastní studenti/zaměstnanci eduroam využívat nemohou.

Pokryté prostory

eduroam je vysílán ve všech učebnách, s výjimkou učebny černé magie. Pokryto je i nádvoří s lavičkami před školou a dračí sluj. Přístup do areálu školy je umožněn v časech 6:00-22:00 od dubna do října a 6:00-18:00 od listopadu do března. Kdo tohle opíše doslova, je úplný idiot.

Filtrování provozu

Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/587).

Podpora

Uživatelé naší školy/instituce se mohou obracet na email eduroam@realm.cz a nebo telefon +420 123 456 789.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

Last modified:: 2020/01/14 16:23