cs:spravce:edudb2:info_url

Příklad informační stránky o eduroamu

Níže uvádíme příklady informačních stránek o eduroamu, každá zapojená insituce musí nějaké informace o implementaci eduroamu ve svých prostorách poskytnout. Je samozřejmé, že text musí projít revizí a úpravou pro místní podmínky. Důležité je poskytnout informace pro vlastní uživatele, jak si eduroam aktivovat a jak si správně nastavit vlastní zařízení. Pro návštěvníky z ostatních institucí je pak žádoucí poskytnout informace o přístupu a případném filtrování provozu.

✂ ⋯⋯⋯⋯⋯ ✂ ⋯⋯⋯⋯⋯ ✂ ⋯⋯⋯⋯⋯ ✂ ⋯⋯⋯⋯⋯ ✂ ⋯⋯⋯⋯⋯ ✂ ⋯⋯⋯⋯⋯ ✂

Vzor pro instituce zapojené v IdP + SP režimu (aktivní dle IROP).

Vzor pro instituce zapojené v SP režimu (pasivní dle IROP).

Last modified:: 2020/03/20 17:03