cs:spravce:edudb:uvod


Toto jsou zastaralé pokyny nepracujte podle nich a kontaktujte nás na info@eduroam.cz

eduroam databáze

eduroam databáze je projekt GN2-SA5 (v rámci projektu Geant2 se služební aktivita č. 5. zabývá eduroamem). Byly nadefinovány XML struktury pro předávání různých dat, která zajímají vedení projektu Geant2. Některá data slouží pro statistické účely, jiná slouží pro podporu uživatelů (kontaktní údaje na správce, data pro generování map).

Struktura je popsána v dokumentu eduroam database specification (ver17042008). CESNET jako správce národní eduroam federace poskytuje většinu požadovaných dat na základě informací z CESNET CAAS a především z provozních informací získaných analýzou provozních logů národního RADIUS serveru. Spolupráce je od připojených institucí vyžadována pouze u dokumentu institution.xml. Všechny níže odkazované dokumenty jsou důvěrné a jsou přístupné pouze jmenovaným správcům eduroam.cz.

realm.xml

Popisuje kontaktní informace pro realm na úrovni TLD. Za eduroam.cz je poskytován statický dokument: realm.xml.

realm_data.xml

Poskytuje statistické informace o realmu na úrovni TLD. Za eduroam.cz je poskytován statický dokument: realm_data.xml.

realm_usage.xml

Poskytuje úhrnné statistické informace o počtu access-acceptů uvnitř TLD a počty access-acceptů přijatých ze zahraničí. Dokument: realm_usage.xml je generován dynamicky z logů národního RADIUS serveru. Statistická hodnota těchto dat je minimální.

institution.xml

Popisuje kontaktní informace pro realmy v rámci TLD. Dokument institution.xml je skládán z jednotlivých XML dokumentů poskytovaných připojenými institucemi. Pro tento dokument musí povinně poskytovat data všechny připojené instituce.

institution_usage.xml

Poskytuje statistické informace počtu access-acceptů zaslaných do jednotlivých připojených institucí. Počty jsou rozděleny na ty vzniklé vrámci TLD a ty, které přišly ze zahraničí. Dokument institution_usage.xml je generován dynamicky z logů národního RADIUS serveru. Statistická hodnota těchto dat je minimální.

Výstupy z databáze

Jan Tomášek 7. 7. 2008 15:36 dokument byl vytvořen
Jan Tomášek 2015/08/12 14:37 aktualizace odkazu na vystupy

Last modified:: 2019/02/20 11:23