cs:spravce:edudb:institution_xml


Toto jsou zastaralé pokyny, nepracujte podle nich a kontaktujte nás na info@eduroam.cz

Dokument institution.xml

Dokument institution.xml je součástí sady XML dokumentů, kterou CESNET poskytuje pro naplnění eduroam databáze. Každá instituce připojená k eduroam.cz musí poskytovat dokument institution.xml na svém webu. Po jeho vytvoření správce instituce dokument umístí na web a URL zapíše do CESNET CAAS k realmu.

Změny v dokumentech jsou zpracovávány automaticky.

Výstupem je mapka připojených lokalit a také je výstup exportován na celosvětový web eduroam.org.

Než zaevidujete dokument

Pro validaci svého dokumentu použijte webovou službu, pochopitelně místo URL odkazujícího na CESNET musíte zadat svoje vlastní URL. Validací dokumentu odhalíte případné chyby a budete je moci rovnou sami opravit. Současné XSD trvá na přesném pořadí elementů. Pokud by někdo věděl jak to napravit, tak budu rád za pomoc.

Jako příklad může posloužit dokument popisující CESNET. Význam jednotlivých elementů je následující:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<institutions>
 <institution>
  <country>cz</country>
    <type>3</type>

Typy institucí:

 1. instituce je pouze IdP
 2. instituce je pouze SP
 3. instituce je IdP a SP - tohle je naprostá většina institucí v rámci eduroam.cz
    <inst_realm>cesnet.cz</inst_realm>

Každá instituce je povinna uvést seznam všech provozovaných realmů, to se udělá zduplikováním elementu inst_realm. Současně ale smí uvést pouze dokumenty, které má definovány v CESNET CAAS, uvede-li nějaký realm navíc, jsou vyřazena všechna data ze zpracování.

    <org_name lang="cs">Jméno organizace</org_name>
    <org_name lang="en">Name of the organization</org_name>

Česká a anglická verze názvu organizace - uvádějte plné jméno své organizace nebo organizační jednotky. Např. Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického. Tento název Vaši organizaci identifikuje v rámci evropské databáze, pro účely webu eduroam.cz se používají data z číselníku organizací CESNET CAAS.

    <address>
     <street>Ulice</street>
     <city>Mesto </city>
    </address>

Oficiální adresa organizace.

    <contact>
     <name>Josef Omáčka</name>
     <email>omackaj@realm.cz</email>
     <phone>+420 X XXXX XXXX</phone>
    </contact>
    <contact>
     <name>Petr Novotný</name>
     <email>novotnyp@cesnet.cz</email>
     <phone>+420 X XXXX XXXX</phone>
    </contact>

Kontaktní informace na správce zoodpovědné za eduroam a uživatele v rámci instituce. V případě, že preferujte skupinovou adresu, můžete ji použít, v tom případě do elementu uveďte něco jako “eduroam support”. Telefonní čísla uvádějte v mezinárodním formátu.

    <info_URL lang="en">http://.../en/procizi/index.html</info_URL>
    <info_URL lang="cs">http://.../cz/procizi/index.html</info_URL>
    <policy_URL lang="cs">http://www.eduroam.cz/doku.php?id=cs:roamingova_politika</policy_URL>

Informace o eduroamu v dané instituci. Stránky musí být orientovány na návštěvníky, nikoliv na Vaše vlastní uživatele! Takovéto stránky by měly být anglicky a česky. Jako odkaz na politiku uvádějte odkaz na eduroam.cz portál.

    <ts>2008-04-18T11:35:00</ts>

Časová značka by se měla změnit při každé změně dokumentu.

    <location>
     <longitude>14°23'26.613"E</longitude>
     <latitude>50°6'6.379"N</latitude>

GPS souřadnice lokality.

     <loc_name lang="en">Dormitories XYZ</loc_name>
     <loc_name lang="cs">Koleje XYZ</loc_name>

Volitelný název lokality. Můžete ho použít, pokud máte pokrytý větší kampus a nechce se Vám zadávat jednotlivé bloky <location>…</location> pro všechny budovy.

     <address>
       <street>Ulice</street>
       <city>Mesto</city>
     </address>

Oficální poštovní adresa lokality.

     <SSID>eduroam</SSID>

Primární vysílané essid, ve většině případů by to měl být právě “eduroam”.

     <enc_level>WPA2 + AES</enc_level>

Použité šifrování.

     <port_restrict>true|false</port_restrict>

Je v lokalitě implementován nějaký FW znemožnující přístup k některým portům?

     <transp_proxy>true|false</transp_proxy>

Je v lokalitě implementována nějaká transparetní proxy? Např. HTTP, SMTP?

     <IPv6>true|false</IPv6>

Podporujete v lokalitě IPv6?

     <NAT>true|false</NAT>

Poskytuje DHCP ve Vaší lokalitě privátní anebo veřejné IP adresy?

     <AP_no>int</AP_no>

Volitelný element - počet AP vykrývajících lokalitu.

     <wired>true|false</wired>

Poskytujete eduroam i na metalických zásuvkách?

     <info_URL lang="en">http://.../en/procizi/index.html</info_URL>
     <info_URL lang="cs">http://.../cz/procizi/index.html</info_URL>
    </location>

V případě, že máte eduroamem pokryto více lokalit, tak zopakujte blok <location>…</location> tolikrát, kolik máte lokalit.

 </institution>
</institutions>
Last modified:: 2019/02/20 11:26