cs:uzivatel:sw:win:adu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:uzivatel:sw:win:adu [2011/06/16 09:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== CISCO Aironet Desktop Utility pod Windows XP ======
 +
 +Uživatelé karty [[:​cs:​uzivatel:​hw:​karty:​CISCO Aironet 802.11a/​b/​g]]
 +mají k dispozici Aironet Desktop Utility. Použití této utility
 +pro rutinní přihlašování je sporné, ale při řešení problémů by
 +mohla být velmi užitečná. Proto je tady k dispozici tato
 +mini-recenze.
 +
 +Ti, kteří budou instalovat software z CD, by mohli přijít o downloadovací
 +stránku firmy CISCO, což by byla rozhodně škoda! Doporučuji ji
 +k [[http://​wiki.eduroam.cz/​lib/​exe/​fetch.php?​w=&​h=&​amp;​cache=cache&​media=:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscosoftwaredownload.png|přečtení]]. ;)
 +
 +Po spuštění instalačního programu si můžete vybrat, zda chcete
 +instalovat ovladače a ADU, nebo jen ovladače a nebo si nechat nahrát
 +ovladače na diskety. Aby pro Vás měl tento návod dále smysl, zvolte
 +první možnost. Po stisku tlačítka ''​Next''​ na Vás čeká
 +první záludnost - varování, že po instalaci ovladačů se bude
 +muset rebootovat (jaké překvapení!),​ navíc je zvolena záporná
 +odpověď, takže Vám nebude stačit jen zmáčknou enter. ;) Dál už
 +instalace probíhá tak, jak je zvykem, několik oken bez čekání na
 +odezvu uživatele a onen obligátní reboot.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscoaironetdesktoputility1.png|Instalace Aironet Desktop Utility}}
 +
 +Po instalaci se Vám na liště objeví ikona pro spuštění utility. Spusťte ji.
 +Na druhé záložce ''​Profile Manager (Správa profilů)''​ vyberte předpřipravený
 +profil ''​Default''​ a zvolte tlačítko ''​Modify (upravit)''​.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscoaironetdesktoputility2.png|Správa profilů}}
 +
 +Na první záložce okna, které se Vám otevřelo, si profil nějak
 +pojmenujte, na položce ''​Client Name''​ nezáleží. Hlavně
 +nezapomeňte do kolonky ''​SSID1''​ vyplnit ''​eduroam''​.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscoaironetdesktoputility3.png|Editace profilu - Obecné}}
 +
 +Druhá záložka Vám umožní nakonfigurovat zabezpečovací prvky. Můžete
 +si vybrat, jestli budete používat šifrování WEP (označené jako 802.1x)
 +a nebo WPA. WEP by měl být podporován všude, WPA poskytuje vyšší
 +úroveň zabezpečení. WPA je k dispozici, i když tuto metodu nepodporuje
 +operační systém, podpora WPA je k dispozici až v Windows XP SP2. Jako
 +ověřovací metody jsou k dispozici LEAP, PEAP-MSCHAPv2,​ EAP-TLS,
 +EAP-GTC.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscoaironetdesktoputility4.png|Editace profilu - Zabezpečení">​Editace profilu - Zabezpečení}}
 +
 +Rozhodnete-li se použít metodu PEAP-MSCHAPv2,​ měli byste mít
 +nainstalován kořenový certifikát certifikační autority, která
 +vydala certifikát Vašemu RADIUS serveru. Po kliknutí na tlačítko
 +''​Configure''​ se zobrazí následující okno.
 +
 +Vypněte přepínač ''​Use Machine Information For Domain Logon'',​
 +ze seznamu zvolte kořenový certifikát certifikační autority,
 +která vydala certifikát Vašemu RADIUS serveru, v drtivé většině
 +tam bude CESNET CA. Případné odchylky se dozvíte na stránkách
 +Vaší organizace v sekci pojednávající o eduroamingu. Do kolonky ​
 +''​User name''​ zadejte své uživatelské jméno včetně realmu a dvakrát
 +zadejte své heslo.
 +
 +Po kliknutí na tlačítko ''​Advanced''​ se otevře okno
 +''​Advanced configuration'',​ do kolonky ''​Specific
 +Server or Domain''​ zadejte realm své organizace a v
 +''​Login Name''​ zopakujte své uživatelské jméno.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscoaironetdesktoputility5.png|Konfigurace PEAP-MSCHAPv2}}
 +
 +Konfigurace pro LEAP je následující. Ověřte si, jestli Vaše
 +organizace tuto metodu ověření identity podporuje! Předchozí
 +popisovaná metoda PEAP-MSCHAPv2 by měla být podporována všude, o LEAP
 +to neplatí. K samotné konfiguraci toho není mnoho co říci, vyplňte okno
 +tak, jak je naznačeno na obrázku. Je snad samozřejmé,​ že vyplníte
 +vlastní uživatelské jméno a realm.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscoaironetdesktoputility6.png|Konfigurace LEAP}}
 +
 +Potvrzením okna s konfigurací Vámi zvolené ověřovací metody se
 +vrátíte zpět k oknu ''​Editace profilu - Zabezpečení''​. Na
 +záložce ''​Advanced''​ byste měli zkontrolovat,​ jestli
 +náhodou nebudete vysílat na zakázaných frekvencích.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscoaironetdesktoputility7.png|Editace profilu - Pokoročilé}}
 +
 +Potvrzením okna ''​Editace profilu''​ se vrátíte k hlavnímu
 +oknu aplikace. Přepněte se ze záložky ''​Profile Management''​
 +na ''​Current Status'',​ kde budete moci sledovat stav připojení
 +k síti. Zachycený obrázek zobrazuje aplikaci v okamžiku, kdy
 +probíhalo ověřování.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscoaironetdesktoputility8.png|ADU - Monitoring stavu}}
 +
 +Jestliže jste se rozhodli jako ověřovací metodu použít LEAP, 
 +budete o procesu ověřování informováni detailněji,​ jak ukazuje
 +následující obrázek. Toto okno se bohužel nedá vypnout a díky tomu,
 +že tlačítko ''​Cancel''​ má fokus, je slušná šance, že se Vám
 +podaří proces přerušit.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscoaironetdesktoputility9.png|LEAP - detailní informace o ověřování}}
 +
 +Po stisku tlačítka ''​Advanced''​ se dostanete k
 +detailnějším informacím,​ které by mohly být užitečné při
 +odstraňování problému.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​adu:​ciscoaironetdesktoputilitya.png|Detailní stavové informace}}
 +
 +====== Závěr ======
 +
 +... ten ať si udělá především každý sám. Aplikace Vám zpřístupní
 +spoustu užitečných informací, které Vám zpříjemní řešení případných
 +problémů. Bylo by vlastně přesnější napsat "​umožní řešit",​ protože Windows
 +XP Vám samy o sobě neřeknou vůbec nic a jakýkoliv problém je tak
 +akorát tápání ve tmě. Nejsem příliš přesvědčen o vhodnosti této
 +utility pro rutinní každodenní používání. Když Windows XP fungují, tak
 +fungují výborně.
 +
 +Dovolím si závěrem pár poznámek o případných nepříjemnostech,​ které by Vás mohly potkat:
 +  * PEAP-MSCHAPv2 je poněkud problematický,​ na mé testovací instalaci nedojde k ověření certifikátu,​ ale utilita mlčí. Na jiné instalaci funguje vše tak, jak má.
 +
 +  * ADU občas vykazuje několikaminutové prodlevy, kdy se tváří, že něco dělá, ale podle všech dostupných logů ze zúčastněných systémů nedělá vůbec nic.
 +
 +  * Jestliže někdy povolíte/​zakážete bezdrátovou kartu pomocí nástrojů Windows XP místo použití ADU, tak ADU přestane fungovat s aktuálním profilem a bude pravděpodobně nutné vytvořit profil nový.
 +
 +  * Po instalaci ADU se aktivuje přihlašovací okno do Windows XP. Poměrně mě to zaskočilo, protože jsem nikdy nemel nastavené žádné heslo. Naštěstí je prázdné, takže stačí stisknout klávesu ''​enter''​.
  
Last modified:: 2011/06/16 09:07