cs:spravce:pripojovani:spravci

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:spravci [2020/02/17 16:18]
Jan Tomášek [Připojení k eduroam.cz: Registrace instituce a jmenování správců]
cs:spravce:pripojovani:spravci [2020/02/27 10:20] (current)
Jan Tomášek [Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci]
Line 32: Line 32:
  
 Formálně je závazek instituce dodržovat AP a AUP CESNETu realizován podpisem //​Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci v rámci e-infrastruktury CESNET// (formát: ​ Formálně je závazek instituce dodržovat AP a AUP CESNETu realizován podpisem //​Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci v rámci e-infrastruktury CESNET// (formát: ​
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​prohlaseni-eduroam_20180418_revri.odt|ODT}} +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​prohlaseni-eduroam_20200227_semik.odt|ODT}} 
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​prohlaseni-eduroam_20180418_revri.pdf|PDF}}). Dokument doručte v originále podepsaném statutárním zástupcem na adresu:+{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​prohlaseni-eduroam_20200227_semik.pdf|PDF}} 
 +). Dokument doručte v originále podepsaném statutárním zástupcem na adresu:
  
 <​code>​ <​code>​
Last modified:: 2020/02/27 10:20