cs:spravce:pripojovani:radius:uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:radius:uvod [2017/10/19 19:07]
Jiří Bořík [Připojení k eduroam.cz: RADIUS]
cs:spravce:pripojovani:radius:uvod [2018/02/18 11:51] (current)
Jiří Bořík [Microsoft NPS]
Line 15: Line 15:
 ===== Microsoft NPS ===== ===== Microsoft NPS =====
  
-Je alternativou pro instituce preferující řešení na platformě Microsoft. Ty [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​souhrn#​pozadavky_na_radius_server|technické požadavky]] které nesplňuje nejsou překážkou pro zapojení do eduroamu. Jako RADIUS insituce bude fungovat spolehlivě,​ nehodí se pro proxy RADIUS obsluhující několik institucí.+Je alternativou pro instituce preferující řešení na platformě Microsoft. Ty [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​souhrn#​pozadavky_na_radius_server|technické požadavky]]které nesplňujenejsou překážkou pro zapojení do eduroamu. Jako RADIUS insituce bude fungovat spolehlivě,​ nehodí se pro proxy RADIUS obsluhující několik institucí.
  
 ===== Cisco ISE ===== ===== Cisco ISE =====
Last modified:: 2018/02/18 11:51