cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3 [2019/06/13 09:44]
semik@cesnet.cz [Konfigurace EAP pro ověřování uživatelů]
cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3 [2019/06/13 09:45] (current)
semik@cesnet.cz [Konfigurace EAP pro ověřování uživatelů]
Line 141: Line 141:
 </​file>​ </​file>​
  
-V souboru ''/​etc/​freeradius/​mods-available/​eap''​ nastavte vlastní soubory s certifikáty pro PEAP. Zakomentujte ''​ca_file''​ a ''​ca_path'​. Změnte defaultní EAP metodu z MD5 na PEAP, tím přestane FR nabízet MD5 jako první metodu a zabavíte se varování "​server is offering unsafe method MD5-Challenge"​ v monitoringu.+V souboru ''/​etc/​freeradius/​mods-available/​eap''​ nastavte vlastní soubory s certifikáty pro PEAP. Zakomentujte ''​ca_file''​ a ''​ca_path''. Změnte defaultní EAP metodu z MD5 na PEAP, tím přestane FR nabízet MD5 jako první metodu a zabavíte se varování "​server is offering unsafe method MD5-Challenge"​ v monitoringu.
  
  
Last modified:: 2019/06/13 09:45