cs:spravce:monitoring:uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:monitoring:uvod [2019/02/02 10:10]
Jan Tomášek [Monitoring eduroam.cz]
cs:spravce:monitoring:uvod [2019/02/02 10:11] (current)
Jan Tomášek [end2end monitoring]
Line 11: Line 11:
 CESNETem vyvinutý end2end monitoring zajištuje notifikaci správců o výpadcích jednotlivých služeb. Věnuje se mu samostatný dokument: "​[[:​cs:​spravce:​monitoring:​end2end_monitoring_new]]"​. CESNETem vyvinutý end2end monitoring zajištuje notifikaci správců o výpadcích jednotlivých služeb. Věnuje se mu samostatný dokument: "​[[:​cs:​spravce:​monitoring:​end2end_monitoring_new]]"​.
  
-[[https://​ermon.cesnet.cz/​nagios|Nagios]] je dostupný pouze správcům organizací participujících na projektu //​eduroam.cz//​. Běžní uživatelé mají přístup k [[https://​ermon.cesnet.cz/​matrix/​full.html|matici dostupnosti]],​ která obsahuje agregované výsledky.+[[https://​ermon.cesnet.cz/​nagios|Nagios]] je dostupný pouze správcům organizací participujících na projektu //​eduroam.cz//​. Běžní uživatelé mají přístup k [[https://​ermon.cesnet.cz/​matrix/​|matici dostupnosti]],​ která obsahuje agregované výsledky.
  
 ===== Monitoring zátěže národního RADIUS serverů ===== ===== Monitoring zátěže národního RADIUS serverů =====
Last modified:: 2019/02/02 10:11