cs:spravce:edudb2:uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:edudb2:uvod [2020/02/17 14:13]
Jan Tomášek [Základní údaje]
cs:spravce:edudb2:uvod [2020/02/17 14:14] (current)
Jan Tomášek [Seznam správců]
Line 24: Line 24:
 ==== Seznam správců ==== ==== Seznam správců ====
  
-Tato sekce je také předvyplněna na základě informací z CAAS, všechny přebrané kontakty jsou označeny jako osobní a privátní. Tj. neměly by být nikde na evropské úrovni zveřejněny. Velmi doporučujeme zavedení jednoho kontaktu který bude mít nastaveno "​Soukromí"​ na "​veřejný"​ a bude to typ "​oddělení"​ - tento kontakt bude v budoucnu k dosažení správcům eduroamu z ostatních evropských institucí pro urychlení řešení bezpečnostních incidentů, také by mohl být k dispozici běžným uživatelům prostřednictvím evropského webu [[https://​www.eduroam.org/​]].+Tato sekce je také předvyplněna na základě informací ​o správcích ​[[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​aapk/​uvod|administrativního rozhraní eduroamu]], všechny přebrané kontakty jsou označeny jako osobní a privátní. Tj. neměly by být nikde na evropské úrovni zveřejněny. Velmi doporučujeme zavedení jednoho kontaktu který bude mít nastaveno "​Soukromí"​ na "​veřejný"​ a bude to typ "​oddělení"​ - tento kontakt bude v budoucnu k dosažení správcům eduroamu z ostatních evropských institucí pro urychlení řešení bezpečnostních incidentů, také by mohl být k dispozici běžným uživatelům prostřednictvím evropského webu [[https://​www.eduroam.org/​]].
  
 ==== Informace o pokrytých lokalitách ==== ==== Informace o pokrytých lokalitách ====
Last modified:: 2020/02/17 14:14