cs:spravce:edudb2:uvod

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:edudb2:uvod [2019/03/08 10:39]
Jan Tomášek [Pokrytí eduroamem]
cs:spravce:edudb2:uvod [2020/02/17 14:14] (current)
Jan Tomášek [Seznam správců]
Line 16: Line 16:
 {{ :​cs:​spravce:​edudb2:​priklad-mapa-shade.png?​direct&​400|}} {{ :​cs:​spravce:​edudb2:​priklad-mapa-shade.png?​direct&​400|}}
  
-Sekce Základní údaje je u nových institucí z velké části předvyplněna na základě informací převzatých ​z CESNET CAAS. Pokud se snažíte zadávat informace o právě registrované instituci, je možné že aplikace editaci odmítne s tím, že musíte počkat na přidání organizace do číselníku. Pokud stav trvá déle než den tak nám [[info@eduroam.cz|napište]].+Sekce Základní údaje je u nových institucí z velké části předvyplněna na základě informací převzatých ​[[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​aapk/​uvod|administrativního rozhraní eduroamu]]. Pokud se snažíte zadávat informace o právě registrované instituci, je možné že aplikace editaci odmítne s tím, že musíte počkat na přidání organizace do číselníku. Pokud stav trvá déle než den tak nám [[info@eduroam.cz|napište]].
  
 Věnujte péči Informačnímu URL které slouží jak pro vaše vlastní uživatele, tak návštěvníkům. [[info_url|Příklad]] minimalistické stránky nabízíme, nicméně každá instituce si ho musí upravit podle svých potřeb. Věnujte péči Informačnímu URL které slouží jak pro vaše vlastní uživatele, tak návštěvníkům. [[info_url|Příklad]] minimalistické stránky nabízíme, nicméně každá instituce si ho musí upravit podle svých potřeb.
  
-Typ zapojení do eduroamu se přebírá z CAAS a nelze je v této aplikaci měnit.+Typ zapojení do eduroamu se přebírá z [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​aapk/​uvod|administrativního rozhraní eduroamu]] ​a nelze je v této aplikaci měnit.
  
 ==== Seznam správců ==== ==== Seznam správců ====
  
-Tato sekce je také předvyplněna na základě informací z CAAS, všechny přebrané kontakty jsou označeny jako osobní a privátní. Tj. neměly by být nikde na evropské úrovni zveřejněny. Velmi doporučujeme zavedení jednoho kontaktu který bude mít nastaveno "​Soukromí"​ na "​veřejný"​ a bude to typ "​oddělení"​ - tento kontakt bude v budoucnu k dosažení správcům eduroamu z ostatních evropských institucí pro urychlení řešení bezpečnostních incidentů, také by mohl být k dispozici běžným uživatelům prostřednictvím evropského webu [[https://​www.eduroam.org/​]].+Tato sekce je také předvyplněna na základě informací ​o správcích ​[[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​aapk/​uvod|administrativního rozhraní eduroamu]], všechny přebrané kontakty jsou označeny jako osobní a privátní. Tj. neměly by být nikde na evropské úrovni zveřejněny. Velmi doporučujeme zavedení jednoho kontaktu který bude mít nastaveno "​Soukromí"​ na "​veřejný"​ a bude to typ "​oddělení"​ - tento kontakt bude v budoucnu k dosažení správcům eduroamu z ostatních evropských institucí pro urychlení řešení bezpečnostních incidentů, také by mohl být k dispozici běžným uživatelům prostřednictvím evropského webu [[https://​www.eduroam.org/​]].
  
 ==== Informace o pokrytých lokalitách ==== ==== Informace o pokrytých lokalitách ====
Last modified:: 2019/03/08 10:39