cs:spravce:edudb2:info_url

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:edudb2:info_url [2019/04/29 22:20]
Jan Tomášek [Pokryté prostory]
cs:spravce:edudb2:info_url [2019/05/16 11:12] (current)
Václav Mach
Line 26: Line 26:
 ===== Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu ===== ===== Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu =====
  
-Pro **bezpečné připojení k //​eduroam//​u nestačí jen zadat jméno a heslo**. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů,​ nejsnazší je to učinit pomocí [[https://​cat.eduroam.cz/|eduroam CAT]], viz [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​uzivatel/​sw/​uvod|dokumentace na eduroam.cz]].+Pro **bezpečné připojení k //​eduroam//​u nestačí jen zadat jméno a heslo**. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů,​ nejsnazší je to učinit pomocí [[https://​cat.eduroam.org/|eduroam CAT]], viz [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​uzivatel/​sw/​uvod|dokumentace na eduroam.cz]].
  
 Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace: Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:
Last modified:: 2019/05/16 11:12