cs:spravce:edudb2:info_url

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:edudb2:info_url [2019/05/16 11:12]
Václav Mach
cs:spravce:edudb2:info_url [2020/03/20 17:03] (current)
Jan Čáslavský oprava linku SP
Line 1: Line 1:
 ====== Příklad informační stránky o eduroamu ====== ====== Příklad informační stránky o eduroamu ======
  
-Níže uvádíme příklad ​informační stránky ​o //​eduroam//​u,​ každá zapojená insituce musí nějaké informace o implementaci //​eduroam//​u ve svých prostorách poskytnout. Je samozřejmé,​ že text musí projít revizí a úpravou pro místní podmínky. Důležité je poskytnout informace pro vlastní uživatele, jak si //eduroam// aktivovat a jak si správně nastavit vlastní zařízení. Pro návštěvníky z ostatních institucí je pak žádoucí poskytnout informace o přístupu a případném filtrování provozu.+Níže uvádíme příklady ​informačních stránek ​o //​eduroam//​u,​ každá zapojená insituce musí nějaké informace o implementaci //​eduroam//​u ve svých prostorách poskytnout. Je samozřejmé,​ že text musí projít revizí a úpravou pro místní podmínky. Důležité je poskytnout informace pro vlastní uživatele, jak si //eduroam// aktivovat a jak si správně nastavit vlastní zařízení. Pro návštěvníky z ostatních institucí je pak žádoucí poskytnout informace o přístupu a případném filtrování provozu.
  
 <​html>​ <​html>​
Line 7: Line 7:
 </​html>​ </​html>​
  
 +[[info_url_idpsp|Vzor pro instituce zapojené v IdP + SP režimu (aktivní dle IROP)]].
  
-====== Naše instituce/​škola je připojena k eduroamu ====== +[[info_url_sp|Vzor pro instituce ​zapojené ​SP režimu (pasivní dle IROP)]].
- +
-//[[https://​www.eduroam.cz/​|eduroam]]// je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením [[https://​www.cesnet.cz/​|CESNET]]. Naše škola/​instituce se do projektu zapojila v roce 2999. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce. +
- +
-===== Jeden účet. Kdekoliv. ===== +
- +
-Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace. +
- +
-Použití roamingu je jednoduché,​ řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky,​ jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: **edu**cation **roam**ing. +
- +
-Služba je pro všechny účastníky zdarma. +
- +
-===== Aktivace eduroam účtu ===== +
- +
-V //​eduroam//​u se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za **uživatelské jméno**, na něž jste zvyklí z ostatních systémů školy/instituce, budete ​rámci roamingu přidávat znak **@** a realm **realm.cz**. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit eduroam heslo. +
- +
-===== Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu ===== +
- +
-Pro **bezpečné připojení k //​eduroam//​u nestačí jen zadat jméno a heslo**. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů,​ nejsnazší je to učinit pomocí [[https://​cat.eduroam.org/​|eduroam CAT]], viz [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​uzivatel/​sw/​uvod|dokumentace na eduroam.cz]]. +
- +
-Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:​ +
-  * název sítě ​(SSID): eduroam +
-  * protokol připojení:​ 802.1x +
-  * zabezpečení a šifrování:​ WPA2/AES +
-  * ověřování:​ PEAP (alternativně TTLS) +
-  * vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2 +
-  * jméno RADIUS serveru: radius.realm.cz +
-  * certifikační autorita: [[https://​pki.cesnet.cz/​certs/​chain_TERENA_SSL_CA_3.pem|DigiCert Assured ID Root CA]]  +
-  * IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP +
- +
-===== Pokryté prostory ===== +
- +
-//eduroam// je vysílán ve všech učebnách, s výjimkou učebny černé magie. Pokryto je i nádvoří s lavičkami před školou a dračí sluj. Přístup do areálu školy je umožněn v časech 6:00-22:00 od dubna do října a 6:00-18:00 od listopadu do března. Kdo tohle opíše doslova je úplný idiot.  +
- +
-===== Filtrování provozu ===== +
- +
-Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR. +
- +
-Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465) anebo Submision (TCP/​587). +
- +
-===== Podpora ===== +
- +
-Uživatelé naší školy/​instituce se mohou obracet na email eduroam@realm.cz a nebo telefon +420 123 456 789. +
- +
-Návštěvníci s //eduroam// účtem by měli podporu hledat primárně své domovské instituce, tedy té.  která jim poskytla účet. +
- +
- +
Last modified:: 2019/05/16 11:12