cs:spravce:ap:hp_procurve_530

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:spravce:ap:hp_procurve_530 [2008/04/29 09:19] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Nastavení Access Pointů HP ProCurve 530 ====== ​
 +
 +URL u výrobce: [[http://​www.hp.com/​rnd/​products/​wireless/​ProCurve_Access_Point_530/​overview.htm|HP ProCurve 530]] 
 +
 +Ukázková konfigurace vychází z dosud nekonfigurovaného AP nebo AP převedeného do factory default. ​
 +Popisuje příkazy, které se vkládají do CLI po připojeni prostřednictvím seriového portu. ​
 +Výslednou konfiguraci je možné uložit do souboru, nicméně je zapsaná v relativně nepřehledném XML formátu. ​
 + 
 +----
 +
 +Reset do factory default:
 +  * Stisknutí reset a clear.
 +  * Po zhasnutí LEDek stisk reset.
 +  * Počáteční údaje pro přihlášení jsou admin/​admin.
 +
 +
 +<​xterm>​
 +ProCurve-AP-530 login: admin
 +Password:
 +ProCurve Access Point 530#
 +</​xterm>​
 +
 +Nastavení management hesla:
 +<​xterm>​
 +ProCurve Access Point 530# configure
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ password manager <​tajne_heslo>​
 +</​xterm>​
 +
 +Nastavení země:
 +<​xterm>​
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ country cz
 +</​xterm>​
 +
 +Nastavení základních údajů: ​
 +  * Management IP adresa, default GW, DNS, SNTP
 +  * Přiřazení management interface do VLAN
 +  * Zapnutí SSH
 +<​xterm>​
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ hostname ap-sit
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ domain net.vutbr.cz
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ dns primary 147.229.3.10
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ dns secondary 147.229.3.15
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ sntp 147.229.255.15
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ ssh
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ interface ethernet
 +ProCurve Access Point 530(ethernet)#​ management-vlan 504
 +ProCurve Access Point 530(ethernet)#​ ip address 147.229.255.61 255.255.255.0
 +ProCurve Access Point 530(ethernet)#​ ip default-gateway 147.229.255.1
 +ProCurve Access Point 530(ethernet)#​ exit
 +</​xterm>​
 +
 +Nastavení rádia. AP disponuje dvěmi radio porty. Tyto je možné konfigurovat zcela nazávisle. V příkladu je použit pouze radio port č. 1. Druhý je možné nakonfigurovat stejným způsobem.
 +<​xterm>​
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ radio  1
 +ProCurve Access Point 530(radio1)#​ channel-policy static 5
 +ProCurve Access Point 530(radio1)#​ mode g
 +ProCurve Access Point 530(radio1)#​ enable
 +</​xterm>​
 +
 +SSID + vlan pro webovou antentizaci (bývalý eduroam-simple,​ nyní je použito SSID vutbrno). ​
 +<​xterm>​
 +ProCurve Access Point 530(radio1)#​ wlan 1
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan1)#​ ssid vutbrno
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan1)#​ vlan 589
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan1)#​ exit
 +</​xterm>​
 +
 +SSID + vlan pro klienty autentizující se prostřednictvím 802.1x. Nastavení SSID, vlan, radius serverů pro 
 +autentizaci a accounting. ​
 +<​xterm>​
 +ProCurve Access Point 530(radio1)#​ wlan 2
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ ssid eduroam
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ vlan 578
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ radius primary key **<​radius_klic1>​**
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ radius primary ip **<​radius_server1>​**
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ radius secondary key **<​radius_klic2>​**
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ radius secondary ip **<​radius_server2>​**
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ radius-accounting primary key **<​radius_klic1>​**
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ radius-accounting primary ip **<​radius_server1>​**
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ radius-accounting secondary key **<​radius_klic2>​**
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ radius-accounting secondary ip **<​radius_server2>​**
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ security wpa-8021x
 +ProCurve Access Point 530(radio1-wlan2)#​ enable
 +</​xterm>​
 +
 +Uložení konfigurace:​
 +<​xterm>​
 +ProCurve Access Point 530(config)#​ write memory
 +</​xterm>​
  
Last modified:: 2008/04/29 09:19