cs:spravce:ap:ciscowcs

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:spravce:ap:ciscowcs [2009/11/05 10:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Cisco Wireless Control System =====
 +
 +Cisco Wireless Control System je software určený k podpoře Cisco
 +Wireless LAN controllerů (WLC). Zjednodušuje nasazení a správu velké
 +bezdrátové sítě složené z více WLC a mnoha přístupových bodů (AP). WCS
 +spravuje všechna data o klientech, komunikaci, umožňuje spravovat
 +a koordinovat přidělená radiová pásma u všech AP, a řadu dalších
 +funkcích. WCS zahrnuje stejné konfigurační možnosti, sledování zátěže
 +a výpadků, a další funkce, kterými disponuje WLC, přidává ovšem
 +jednotný pohled na controllery a spravované přístupové body. 
 +Protože je to software poměrně rozsáhlý a není asi úplně
 +vhodné opisovat manuál k WCS, tak zde uvedu jen některé základní
 +funkce, se kterými jsme se během práce seznámili a připadají nám
 +nejzajímavější.
 +
 +
 +
 +==== Ovládání ====
 +
 +WCS je javová aplikace, běžící na Windows 2003 nebo Red Hat Enterprise
 +Linux ES/AS 4. Na [[http://​www.muni.cz/​ | MU]] ji provozujeme ve
 +VMWARE v operačním systému Red Hat Enterprise Linux RHEL 5.3.
 +
 +Hlavní komunikační rozhraní je klient-server přístup založený na
 +webovém prohlížeči s podporou SSL. K WCS je možné přistupovat i přes
 +příkazovou řádku (této možnosti jsme nikdy nevyužili) nebo přes SNMP
 +v1 a v2c (to hlavně kvůli začlenění WCS do některého z network
 +management systémů jako jsou IBM Tivoli nebo HP OpenView).
 +
 +WCS se dodává v několika verzích, buď se jedná o WCS Base, což je
 +základní verze, kterou je možno rozšířit o podporu lokalizačních
 +služeb (WCS Base + Location) a o podporu mobility a vysoké dostupnosti
 +(WCS PLUS). MU má k dispozici pouze WCS Base.
 +
 +{{:​cs:​spravce:​ap:​wcs-6.png?​500| Úvodní obrazovka WCS}}
 +
 +
 +
 +==== Správa AP ==== 
 +
 +WCS spravuje přístupové body stejně jako WLC, výhodou je zobrazení na
 +jednom místě, pokud je wireless controllerů více (což je žádoucí pro
 +případ výpadku jednoho z controllerů - AP mohou migrovat na fungující
 +WLC). WCS si samo zařadí nové AP (autodiscovery),​ které se přihlásilo
 +k některému z controllerů bez nutnosti zásahu správce. WCS umožňuje
 +spravovat také samostatná tzv. //tlustá// AP, která se k controlleru
 +nepřihlašují (nicméně ta musí správce přidat ručně).
 +
 +Pro jednoduché aplikování pravidel pro všechna nebo vybraná AP jsou k dispozici
 +šablony (template), které umožňují nadefinovat akce a nastavení, tím je
 +odstraněna nutnost provést nastavení krok po kroku na každém AP.
 +
 +WCS poskytuje nástroj pro převod tlustého AP na lightweight AP. Tento
 +nástroj se nám osvědčil, většinu AP jsme byli schopni bez problémů
 +převést (narozdíl od standardního,​ firmou Cisco dodávaného,​ nástroje
 +na převod tlustých AP na lightweight).
 +
 +==== Online sledování ====
 +
 +WCS umožňuje online sledovat provoz v bezdrátové síti, generuje různé
 +druhy grafů, takže můžeme vidět přímo množství aktuálně připojených
 +klientů, datové toky v bezdrátové síti, počet vadných AP a pod. (viz
 +úvodní obrázek)
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Hlášení (reporty) ====
 +
 +Jedna z věcí, kterých si na WCS nejvíc ceníme je možnost automatického
 +vytváření různých hlášení. V repertoáru WCS je jich několik desítek typů,
 +od možnosti vypsání nejzatíženějších AP, přes zatížení radiového pásma
 +u jednotlivých AP (můžeme použít k detekci zarušené oblasti) až po
 +nejaktivnější klienty bezdrátové sítě. Tato hlášení je možné generovat
 +buď periodicky nebo si je připravit pro použití, když se nám hodí. Pro
 +ukázku si můžete prohlédnout dvě hlášení ve formátu PDF. 
 +
 +{{:​cs:​spravce:​ap:​zatizeni-priklad.pdf | Příklad zatížení AP}}
 +
 +{{:​cs:​spravce:​ap:​client-summary.pdf| Příklad client summary}}
 +
 +==== Mapy - plánování ====
 +
 +Jednu z užitečných aplikací představuje možnost zanést AP do map a
 +nechat si vypočítat pokrytí prostoru radiovým signálem. To umožňuje
 +efektivně rozložit AP tak, aby pokrývaly co největší oblast, nebo
 +oblasti našeho zájmu. Mapy je možné do WCS zanést jako výkres
 +importovaný z některého z CAD programů. Tím se do systému zanese i
 +fyzická topologie - stěny, okna, dveře, včetně jejich útlumů. Nám se
 +zatím podařilo importovat CAD výkresy pouze ve formě podkladové mapy a
 +případné stěny včetně útlumů jsme si museli do mapy zanést ručně. Na
 +obrázku je možné sledovat výpočet pokrytí signálem, který WCS provede
 +v případě, že má správně zadanou fyzickou topologii. Toto zobrazení je
 +nicméně pouze výpočet, takže je nutné jej brát s rezervou.
 +
 +{{:​cs:​spravce:​ap:​wcs-1.png?​500 |Pokrytí signálem v 1.np. ÚVT MU}}
 +
 +Tato možnost vypadá velmi lákavě, nicméně je velmi pracná a její
 +nasazení v plánování univerzitní bezdrátové sítě ​ nevidím příliš
 +reálně, zvlášť když topologii a útlumy překážek musíme zadat ručně.
 +
 +==== Podpora řešení problémů klientů ====
 +
 +Sledování chování klientů, síla jejich signálu v průběhu času a další
 +informace nám velmi pomáhají v řešení problémů s bezdrátovou sítí. WCS
 +zaznamenává všechny důležité hodnoty o spojení a dokáže vykreslit
 +grafy síly signálu v čase, SNR, časy připojení a odpojení, přenosové
 +rychlosti a další parametry.
 +
 +{{:​cs:​spravce:​ap:​wcs-2.png?​500 |:​cs:​spravce:​ap:​wcs-2.png}}
 +{{:​cs:​spravce:​ap:​wcs-3.png?​500 |:​cs:​spravce:​ap:​wcs-3.png}}
 +{{:​cs:​spravce:​ap:​wcs-4.png?​500 |:​cs:​spravce:​ap:​wcs-4.png}}
 +{{:​cs:​spravce:​ap:​wcs-5.png?​500 |:​cs:​spravce:​ap:​wcs-5.png}}
 +
 +==== Další funkce ====
 +
 +WCS má řadu dalších funkcí, které se týkají správy controllerů,​ řízení
 +přidělování radiového pásma a pod.
 +
 +WCS umožňuje detekovat a blokovat //rogue// AP, blokovat zakázané
 +klienty a další bezpečnostní funkce, vhodné spíš do uzavřeného
 +firemního prostředíí,​ nicméně i v univerzitním prostředí mohou být
 +takové funkce užitečné k detekci neoprávněně připojeného AP do
 +univerzitní sítě.
 +
 +==== Závěrem ====
 +
 +WCS je pro nás výborným nástrojem, který sjednocuje správu bezdrátové
 +sítě a zjednodušuje nám hledání a opravování chyb. Jeho nasazení je
 +pro nás velkým přínosem.
  
Last modified:: 2009/11/05 10:06