cs:start

eduroam.cz

Vítejte na stránkách věnovaných podpoře IP mobility a roamingu v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání. Projekt eduroam.cz je zaštiťován sdružením CESNET z. s. p. o.

Myšlenka umožnit uživatelům transparentní používání propojených sítí vznikla v rámci TERENA mobility TF. Motivací všech prací je, aby použití služeb sítě bylo tak snadné jako je používání roamingu mobilních operátorů. Uživatel má jediný účet (ve své domovské síti) a tento účet jej opravňuje k použití bezdrátové sítě kteréhokoliv člena projektu. CESNET se v této aktivitě angažuje od samého počátku.

Úloha CESNETu spočívá v koordinaci a propagaci aktivit související s roamingem v počítačových sítích, v prezentaci našich národních představ na evropské úrovni a v neposlední řadě v provozu infrastruktury RADIUS serverů nutných pro propojení s Evropskou roamingovou strukturou.


OP IROP - na těchto stránkách naleznete pokyny a návody na zprovoznění služby eduroam, s ostatními dotazy ohledně podmínek připojení z OP IROP se obracejte na sluzby@cesnet.cz.

Pokrytí

Další informace

Portál eduroam.cz Vám přináší řadu informací souvisejícím s mobilním používáním počítačových sítí. Základním kamenem roamingu je roamingová politika, definující formální vztahy mezi spolupracujícími organizacemi.

Pro uživatele jsou zde k dispozici návody, jak si nastavit počítač tak, aby mohli využívat roamingu. Nemalé úsilí věnujeme testování bezdrátových karet pod několika operačními systémy, aby uživatelé měli informace, jakou kartu si zakoupit, případně jak ji správně nastavit.

V sekci pro správce najdete detailní popis fungování roamingu, informace jak připojit síť organizace k eduroam.cz.

Poslední úprava: 2016/06/29 09:37