cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet

Připojení k eduroam.cz: Testovací účet

Každá připojená organizace poskytuje správci národního RADIUS serveru trvale funkční testovací účet. Účet je zanesen do CESNET CAAS a je používám pro monitoring české eduroam infrastruktury. Monitoring je prováděn ze stroje ermon.cesnet.cz a simuluje návštěvu uživatele z organizace ve všech ostatních organizacích. Provádíme kompletní testování každého s kaýdým.

Testovací účet musí podporovat minimálně PEAP-MSCHAPv2 a v Access-Accept paketu musí být označen AV párem Tunnel-Private-Group-ID = 1:666. Žádná z připojených institucí by neměla umožnit takto označenému účtu přístup k internetu. Tento testovací uživatel by měl být umístěn do slepé VLAN anebo mu musí být nějak jinak znemožněn přístup k síti.

Poslední úprava: 2013/04/10 15:13