cs:uzivatel:sw:win:winxp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:uzivatel:sw:win:winxp [2017/03/18 11:04]
Ondřej Caletka [Příprava] - minimum SP2
cs:uzivatel:sw:win:winxp [2018/06/12 09:58] (current)
Jan Tomášek upravy sifrovani na WPA2/AES
Line 55: Line 55:
 (tlačítko Přidat) a nakonfigurovat její profil trvale (tlačítko Vlastnosti). (tlačítko Přidat) a nakonfigurovat její profil trvale (tlačítko Vlastnosti).
  
-{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​winxp:​eduroam-vlastnosti-pridruzeni.jpg|Vlastnosti bezdrátové sítě - Přidružení}}+ 
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​winxp:​eduroam-vlastnosti-pridruzeni-2.png|Vlastnosti bezdrátové sítě - Přidružení}}
  
 Na kartě Přidružení zvolíme metodu ověřování v síti, šifrování dat a případně ​ Na kartě Přidružení zvolíme metodu ověřování v síti, šifrování dat a případně ​
 automatické poskytování klíče. Pokud jsme síť nalezli v seznamu a povelem ji nechali připojit, ​ automatické poskytování klíče. Pokud jsme síť nalezli v seznamu a povelem ji nechali připojit, ​
-jsou zde již nastaveny správné hodnoty. V eduroamu ​jsou používana dvě základní nastavení  +jsou zde již nastaveny správné hodnoty. V eduroamu ​se používá ověření ​**WPA2** s šifrováním ​**AES**. 
-**WPA+TKIP** nebo **Otevřené + WEP + Klíč je poskytován automaticky ​**. Může se vám tedy stát, ​ + 
-že Vámi navštívená síť podporuje pouze slabší metodu Otevřené + WEP a ve vaší domácí ​ +
-síti používate silnější. Pak se systém nedokáže připojit a je třeba konfiguraci změnit. To lze provést pomocí autodetekčního mechanismu připojení sítě - viz začátek sekce nastavení. \\+
 Přesuneme se na kartu Ověřování. Pro ilustraci jsme zvolili metodu PEAP-MsCHAPv2. ​ Přesuneme se na kartu Ověřování. Pro ilustraci jsme zvolili metodu PEAP-MsCHAPv2. ​
 Metoda TLS (Karta SmartCard nebo jiný certifikát) vyžaduje Metoda TLS (Karta SmartCard nebo jiný certifikát) vyžaduje
Last modified:: 2018/06/12 09:58