cs:uzivatel:sw:win:vista

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:uzivatel:sw:win:vista [2007/03/18 19:24] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Nastavení MS Windows Vista pro připojení k eduroam =====
  
 +Start, Ovládací panely, Síť a internet
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_1.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_1.jpg}}
 +
 +Zobrazit úlohy a stav sítě
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_2.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_2.jpg}}
 +
 +Spravovat bezdrátové sítě
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_3.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_3.jpg}}
 +
 +Přidat
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_4.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_4.jpg}}
 +
 +Ručně vytvořit síťový profil
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_5.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_5.jpg}}
 +
 +Vyplnit dle následujícího okna, klik na tlačítko Další ...
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_6.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_6.jpg}}
 +
 +Změnit nastavení připojení
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_7.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_7.jpg}}
 +
 +Nastavit Připojení (dle následujícího okna)
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_8.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_8.jpg}}
 +
 +Nastavit Zabezpečení (dle následujícího okna), kliknout na tlačítko Nastavení ...
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_9.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_9.jpg}}
 +
 +Vybrat CESNET CA, vyplnit dle předlohy, klik na Konfigurovat. Správná konfigurace ověřování identity RADIUS serveru je velmi důležitá,​ více informací najdete v článku "​[[cs:​uzivatel:​sw:​certifikaty]]"​.
 +
 +**Pozor!** Jméno použité CA se může lišit od zde uvedeného příkladu, jména RADIUS serverů **musíte** nahradit skutečnými jmény použitými vaší organizací. Informace o CA a jménech RADIUS serverů naleznete v lokální
 +dokumentaci k eduroamu [[cs:​pripojene_organizace|vaší instituce]],​ případně [[cs:​uzivatel:​sw:​certifikaty:​raca|zde]].
 +
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_10.png|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_10.png}}
 +
 +Odškrtnout Automaticky....
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_11.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_11.jpg}}
 +
 +OK, OK
 +
 +Připojit se k ...
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_12.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_12.jpg}}
 +
 +Vybrat eduroam
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_13.jpg|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_13.jpg}}
 +
 +Zadat uživatelské jméno ve tvaru uzivatelske_jmeno@domena.cz a heslo
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_14.png|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​vista:​fig_14.png}}
 +
 +
 +OK.
 +
 +
 +====== ​ ======
 + 
 + --- //Ladislav Rudišar z [[http://​www.faf.cuni.cz/​|faf.cuni.cz]] 07.03.2007//​ vytvoření dokumentu
Last modified:: 2007/03/18 19:24