cs:uzivatel:sw:win:seven

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:uzivatel:sw:win:seven [2011/06/16 09:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Windows 7 ======
 +
 +Start, Ovládací panely, Síť a internet
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven01cz.png|Ovládací panely}}
 +
 +Centrum sítí a sdílení
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven02cz.png|Ovládací panely - Síť a Internet}}
 +
 +Spravovat bezdrátové sítě
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven03cz.png|Ovládací panely - Síť a Internet - Centrum sítí a sdílení}}
 +
 +Přidat
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven04cz.png|Spravovat bezdrátové sítě}}
 +
 +Ručně vytvořit síťový profil
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven05cz.png|Ručně připojit k bezdrátové síti}}
 +
 +Vyplnit dle následujícího okna, klik na tlačítko Další ...
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven06cz.png|Vlastnosti bezdrátové sítě}}
 +
 +Změnit nastavení připojení
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven07cz.png|Vlastnosti bezdrátové sítě - Změna}}
 +
 +Nastavit Připojení (dle následujícího okna)
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven08cz.png|Eduroam - vlastnosti - Připojení}}
 +
 +Nastavit Zabezpečení (dle následujícího okna), kliknout na tlačítko Nastavení ...
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven09cz.png|Eduroam - vlastnosti - Zabezpečení}}
 +
 +Vybrat CESNET CA, vyplnit dle předlohy, klik na Konfigurovat. Správná konfigurace ověřování identity RADIUS serveru je velmi důležitá,​ více informací najdete v článku “[[cs:​uzivatel:​sw:​certifikaty|certifikaty]]“. ​
 +**Pozor!** Jméno použité CA se může lišit od zde uvedeného příkladu, jména RADIUS serverů **musíte** nahradit skutečnými jmény použitými vaší organizací. Informace o CA a jménech RADIUS serverů naleznete v lokální dokumentaci k eduroamu [[cs:​pripojene_organizace|vaší instituce]],​ případně [[cs:​uzivatel:​sw:​certifikaty:​raca|zde]]. ​
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven10cz.png|Vlastnosti protokolu Protected PEAP}}
 +
 +Odškrtnout Automaticky....
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven11cz.png|Vlastnosti protokolu EAP MSCHAPv2}}
 +
 +OK, OK
 +
 +Vybrat **eduroam** ​
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven12cz.png|Připojit k Eduroam}}
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven13cz.png|Zadání pověření}}
 +
 +Zadat uživatelské jméno ve tvaru uzivatelske_jmeno@domena.cz a heslo
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven14cz.png|Zadání pověření}}
 +
 +{{:​en:​uzivatel:​sw:​win:​seven15cz.png|eduroam připojen}}
  
Last modified:: 2011/06/16 09:08