cs:uzivatel:sw:win:eight

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:uzivatel:sw:win:eight [2013/11/26 10:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Windows 8 ======
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-01.png?​800|}}
 +
 +Klikněte na ikonku bezdrátové sítě.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-02.png?​800|}}
 +
 +Vyberte síť eduroam.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-03.png?​800|}}
 +
 +Klikněte na tlačítko **Připojit**.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-04.png?​800|}}
 +
 +Zadejte svoje uživatelské jméno a eduroam heslo a klikněte na **OK**.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-05.png?​800|}}
 +
 +Klikněte na tlačítko **Připojit**.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-06.png?​800|}}
 +
 +Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte **Zobrazit vlastnosti připojení**.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-07.png?​800|}}
 +
 +Nastavte **Připojení** (dle následujícího okna)
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-08.png|}}
 +
 +Nastavte **Zabezpečení** (dle následujícího okna) a klikněte na tlačítko **Nastavení**.
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-09.png|}}
 +
 +Vyberte certifikační autoritu (CA) a vyplňte dle předlohy. Správná konfigurace ověřování identity RADIUS serveru je velmi důležitá,​ více informací najdete v článku “[[cs:​uzivatel:​sw:​certifikaty|certifikaty]]“. ​
 +**Pozor!** Jméno použité CA se může lišit od zde uvedeného příkladu, jména RADIUS serverů **musíte** nahradit skutečnými jmény použitými vaší organizací. Informace o CA a jménech RADIUS serverů naleznete v lokální dokumentaci k eduroamu [[cs:​pripojene_organizace|vaší instituce]],​ případně [[cs:​uzivatel:​sw:​certifikaty:​raca|zde]]. ​
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-10.png|}}
 +
 +Odškrtněte **Automaticky…**
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win8:​eduroam8-11.png|}}
  
Last modified:: 2013/11/26 10:35