cs:uzivatel:sw:win:cat

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:uzivatel:sw:win:cat [2017/03/17 20:42]
Ondřej Caletka překlep
cs:uzivatel:sw:win:cat [2017/03/18 11:01] (current)
Ondřej Caletka [Obrázky z instalace & konfigurace na Windows 7] - přidán text o kontrole otisku certifikátu
Line 17: Line 17:
 | {{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​windows7-06.png |}} | |  | {{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​windows7-06.png |}} | | 
 | {{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​windows7-07.png |}} | zadejte své uživatelské jmeno včetně realmu a heslo pro eduroam |  | {{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​windows7-07.png |}} | zadejte své uživatelské jmeno včetně realmu a heslo pro eduroam | 
-| {{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​windows7-08.png |}} | | +| {{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​windows7-08.png |}} | pokud možno zkontrolujte,​ zda otisk instalovaného certifikátu odpovídá otisku zveřejněnému v [[:​cs:​pripojene_organizace|lokální dokumentaci domácí instituce]]
 | {{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​windows7-09.png |}} | |  | {{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​windows7-09.png |}} | | 
 | {{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​windows7-10.png |}} | |  | {{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​windows7-10.png |}} | | 
  
Last modified:: 2017/03/18 11:01