cs:uzivatel:sw:win:broadcom

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cs:uzivatel:sw:win:broadcom [2011/06/16 09:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Broadcom Bezdrátová služba ======
 +
 +===== Úvod =====
 +Tato utilita se dodává standartně k bezdrátovým zařízením s integrovaným chipsetem BCM43xx pro operační systémy Windows. Novější verze utility se mohou graficky lišit od uvedeného návodu.
 +
 +===== Instalace ovladače a utility=====
 +Utilita se nainstaluje s ovladačem karty dodávaném k desce nebo notebooku, ovladače jsou OEM, dodává je výrobce notebooku, dokonce se nedají ani stáhnout ze stránek Broadcom. Instalaci ovladače nebudu popisovat, protože se nikterak neliší od instalací jiných ovladačů.\\
 +\\
 +Po instalaci a restartu počítače by měla být utilita nainstalována a objevit se jako ikonka na hlavním panelu (v Trayi). Ikonka může nabývat takovýchto hodnot:\\
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​icons-broadcom.gif|frame}}
 +
 +
 +===== Stažení a instalace certifikátu =====
 +Vzhledem k tomu, že zde budu popisovat zabezpečené připojení,​ tak je nutné stáhnout a nainstalovat ze stránek [[http://​www.cesnet.cz/​pki/​crt.html|CESNETu]] příslušný kořenový certifikát.
 +
 +===== Připojení =====
 +Nejprve spustíme tlačítkem na notebooku bezdrátový adaptér. Tlačítko by mělo začít oranžově blikat. A ikonka se změnit na aktivní.\\
 +
 +Pravým tlačítkem myši klikneme na ikonku a v menu vybereme **//​Otevřít nástroj//​**\\
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​menu1-broadcom.gif|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​menu1-broadcom.gif}}
 +
 +Objeví se okno, které by mělo vypadat takto:\\
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win-start-broadcom.gif|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win-start-broadcom.gif}}
 +
 +Zajímá nás především,​ zda se zobrazí **eduroam** v dostupných sítích. Pokud ne, tak jsme asi mimo dosah signálu. Pokud není rádio zapnuté, tak ho zapneme. \\
 +Vybereme položku **eduroam** a stiskneme tlačítko **//​__K__onfigurovat...//​**.
 +
 +Objeví se další okno, které by mělo být předvyplněné podle detekovaných parametrů přístupového bodu:\\
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win-c1-broadcom.gif|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win-c1-broadcom.gif}}
 +
 +Nebudeme nic měnit a rovnou se přepneme na kartu //​**Ověření**//:​\\
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win-c2-broadcom-v2.gif|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​win-c2-broadcom-v2.gif}}
 +
 +
 +Vybereme metodu **EAP**, vyplníme uživatelské jméno a heslo do sítě eduroam, uživatelské jméno vyplníme také do políčka **Přihlášení nebo identifikační údaje**, zatrhneme **Ověřit serverový certifikát** a zvolíme vydavatele certifikátu **CESNET CA**.\\
 +
 +Toť vše, potvrdíme tlačítky //**OK**//. Po chvíli se přihlásíte do sítě a dostanete od DHCP serveru adresu (ikonka se změní na připojeno). Pokud přejedete myší nad ikonkou nástroje, zobrazí se informace o připojení:​\\
 +
 +{{:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​info-broadcom.gif|:​cs:​uzivatel:​sw:​win:​info-broadcom.gif}}
 +
 +
 +Pokud něco selže, například vás to po chvíli odpojí, tak je velice pravděpodobné,​ že jste nedodrželi některý z kroků. ​
  
Last modified:: 2011/06/16 09:07