cs:uzivatel:sw:ios

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:uzivatel:sw:ios [2017/03/10 16:22]
ec@cesnet.cz [Nastavení iOS pro připojení k eduroamu]
cs:uzivatel:sw:ios [2017/03/17 20:41] (current)
caletka@cesnet.cz překlep
Line 3: Line 3:
  
  
-Intalaci ​a konfiguraci //​eduroam//​u proveďte v několika jednoduchých krocích:+Instalaci ​a konfiguraci //​eduroam//​u proveďte v několika jednoduchých krocích:
   - pomocí **Safari** ({{:​cs:​uzivatel:​sw:​ios:​soubor_099.png?​linkonly|chrome nechodí}}) si na stránce [[https://​cat.eduroam.org/​]] vyberte svou domácí instituci a vhodný profil   - pomocí **Safari** ({{:​cs:​uzivatel:​sw:​ios:​soubor_099.png?​linkonly|chrome nechodí}}) si na stránce [[https://​cat.eduroam.org/​]] vyberte svou domácí instituci a vhodný profil
   - stáhněte a nainstalujte instalační profil   - stáhněte a nainstalujte instalační profil
Last modified:: 2017/03/17 20:41