cs:uzivatel:sw:chromeos

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:uzivatel:sw:chromeos [2018/10/23 13:24]
Ondřej Caletka aktualizace pro nový CAT a nový ChromeOS
cs:uzivatel:sw:chromeos [2018/10/23 13:25] (current)
Ondřej Caletka správá kotva je #chromeos, ne #ChromeOS
Line 5: Line 5:
   * na stránce https://​cat.eduroam.org/​ vyberte svou domácí instituci   * na stránce https://​cat.eduroam.org/​ vyberte svou domácí instituci
   * k detekci Chrome OS by mělo dojít automaticky,​ stáhněte si konfigurační soubor s příponou .onc   * k detekci Chrome OS by mělo dojít automaticky,​ stáhněte si konfigurační soubor s příponou .onc
-  * otevřte adresu %%chrome://​net-internals/#​ChromeOS%% a nahrajte konfigurační soubor pomocí formuláře „Import ONC file“+  * otevřte adresu %%chrome://​net-internals/#​chromeos%% a nahrajte konfigurační soubor pomocí formuláře „Import ONC file“
   * v seznamu bezdrátových sítí vyberte eduroam   * v seznamu bezdrátových sítí vyberte eduroam
   * doplňte svou identitu a heslo   * doplňte svou identitu a heslo
Last modified:: 2018/10/23 13:25