cs:spravce:pripojovani:uvod

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:spravce:pripojovani:uvod [2018/05/28 14:25]
semik@cesnet.cz
cs:spravce:pripojovani:uvod [2018/07/16 21:24] (aktuální)
machv@cesnet.cz
Řádek 6: Řádek 6:
  
  
-Připojení instituce k //​eduroam.cz//​ je komplexní úkon, je žádoucí, aby se správci instituce předem seznámili s principy fungování //​eduroam//​u. Tuto problematiku pokrývá dokument "​[[:​cs:​spravce:​uvod]]"​. Technické zapojení je znázorněno na obrázku. Nezbytnou podmínkou je funkční AAI infrastruktura na instituci a dále zprovoznění vlastního RADIUS serveru tak, aby odpovídal eduroam politice parametrům uvedeným dále na těchto stránkách. Zbytek této stránky je koncipován jako úkolovník kterým se může správce realizující připojování nechat vést.+Připojení instituce k //​eduroam.cz//​ je komplexní úkon, je žádoucí, aby se správci instituce předem seznámili s principy fungování //​eduroam//​u. Tuto problematiku pokrývá dokument "​[[:​cs:​spravce:​uvod]]"​. Technické zapojení je znázorněno na obrázku. Nezbytnou podmínkou je funkční AAI infrastruktura na instituci a dále zprovoznění vlastního RADIUS serveru tak, aby odpovídal eduroam politice parametrům uvedeným dále na těchto stránkách. ​
  
 {{ :​cs:​spravce:​pripojovani:​typicke-zapojeni-org-do-eduroamu.png?​ |}} {{ :​cs:​spravce:​pripojovani:​typicke-zapojeni-org-do-eduroamu.png?​ |}}
 +
 +
 +Zbytek této stránky je koncipován jako úkolovník kterým se může správce realizující připojování nechat vést. Pro snažší zapojování nových organizací byla vytvořena přehledová stránka [[https://​pripojovani.eduroam.cz/​|pripojovani.eduroam.cz]]. Správci nově zapojovovaných organizací mohou využít tuto stránku pro zjištění aktuálního stavu připojovaní dané organizace. Přehlednou a jasnou formou jsou prezentovány všechny kroky, které je třeba splnit společně s odkazy na dokumentaci. Správce by v ideálním případě měl postupovat podle zobrazeného stavu nově připojované organizace a neměla by být potřeba dodatečná vysvětlující komunikace.
 +
 +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​pripojovani.png?​|}}
  
 Pokud správce nemá dostatečné vlastní kapacity může využít pomoc i [[cs:​spravce:​pripojovani:​seznam_implementatoru|implementačních firem se zkušenostmi s eduroamem]]. Pokud správce nemá dostatečné vlastní kapacity může využít pomoc i [[cs:​spravce:​pripojovani:​seznam_implementatoru|implementačních firem se zkušenostmi s eduroamem]].
Řádek 44: Řádek 49:
 [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​radius:​uvod|Další informace ...]] [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​radius:​uvod|Další informace ...]]
  
-==== testovací účet ====+===== testovací účet ​=====
  
 Každá připojená organizace poskytuje [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​testovaci_ucet|testovací účet]], který je použit pro [[:​cs:​spravce:​monitoring:​uvod|monitoring]]. Současně je nutné zpřístupnit RADIUS server organizace monitoringu. Každá připojená organizace poskytuje [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​testovaci_ucet|testovací účet]], který je použit pro [[:​cs:​spravce:​monitoring:​uvod|monitoring]]. Současně je nutné zpřístupnit RADIUS server organizace monitoringu.
Řádek 50: Řádek 55:
 Monitoring se provádí ze stroje ''​ermon.cesnet.cz''​ a je nutno povolit přístup na ICMP ping a port UDP/1812. Monitoring se provádí ze stroje ''​ermon.cesnet.cz''​ a je nutno povolit přístup na ICMP ping a port UDP/1812.
  
-==== informace o pokrytých lokalitách ====+===== informace o pokrytých lokalitách ​=====
  
 Informace o pokrytých lokalitách se publikují v dokumentu [[:​cs:​spravce:​edudb:​institution_xml|institution.xml]] umístěném na webu organizace a registrovaném v CESNET CAAS. Díky tomuto systému může organizace samostatně aktualizovat připojených lokalit. Tento dokument slouží jako zdroj informací pro přehled organizací připojených k [[:​cs:​pripojene_organizace|eduroam.cz]]. Informace o pokrytých lokalitách se publikují v dokumentu [[:​cs:​spravce:​edudb:​institution_xml|institution.xml]] umístěném na webu organizace a registrovaném v CESNET CAAS. Díky tomuto systému může organizace samostatně aktualizovat připojených lokalit. Tento dokument slouží jako zdroj informací pro přehled organizací připojených k [[:​cs:​pripojene_organizace|eduroam.cz]].
Poslední úprava:: 2018/05/28 14:25