cs:spravce:pripojovani:uvod

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:spravce:pripojovani:uvod [2018/05/28 14:25]
semik@cesnet.cz
cs:spravce:pripojovani:uvod [2019/02/22 10:48] (aktuální)
semik@cesnet.cz [Informace o pokrytých lokalitách]
Řádek 3: Řádek 3:
 Administrativní rámec české //eduroam// federace je zajištěn [[cs:​roamingova_politika|eduroam politikou]]. Instituce připojené k síti CESNET2 se mohou připojit bez dalších formálních administrativních úkonů. [[cs:​spravce:​pripojovani:​spravci#​prohlaseni_zadatele_o_clenstvi_v_ceske_eduroam_federaci|Připojení ostatních institucí]] je možné, pokud instituce splňuje [[https://​www.cesnet.cz/​podminky/​|AP a AUP]] sítě CESNET2. Administrativní rámec české //eduroam// federace je zajištěn [[cs:​roamingova_politika|eduroam politikou]]. Instituce připojené k síti CESNET2 se mohou připojit bez dalších formálních administrativních úkonů. [[cs:​spravce:​pripojovani:​spravci#​prohlaseni_zadatele_o_clenstvi_v_ceske_eduroam_federaci|Připojení ostatních institucí]] je možné, pokud instituce splňuje [[https://​www.cesnet.cz/​podminky/​|AP a AUP]] sítě CESNET2.
  
-Všechny připojené instituce se připojením k české //eduroam// federaci zavazují dodržovat a respektovat //eduroam// politiku. Základním kamenem //​eduroam//​u je prinicip reciprocity,​ krom vyjimečných případů není možné připojit organizaci, která nebude poskytovat WiFi konektivitu návštěvníkům. Máte-li pochybnosti,​ zda je možné ​připojit ​vaši organizaci k //​eduroam//​u,​ [[info@eduroam.cz|kontaktujte]] nás.+Všechny připojené instituce se připojením k české //eduroam// federaci zavazují dodržovat a respektovat //eduroam// politiku. Základním kamenem //​eduroam//​u je prinicip reciprocity,​ krom výjimečných případů není možné připojit organizaci, která nebude poskytovat WiFi konektivitu návštěvníkům. Máte-li pochybnosti,​ zda je možné vaši organizaci k //​eduroam//​u ​připojit, [[info@eduroam.cz|kontaktujte]] nás.
  
  
-Připojení instituce k //​eduroam.cz//​ je komplexní úkon, je žádoucí, aby se správci instituce předem seznámili s principy fungování //​eduroam//​u. Tuto problematiku pokrývá dokument "​[[:​cs:​spravce:​uvod]]"​. Technické zapojení je znázorněno na obrázku. Nezbytnou podmínkou je funkční AAI infrastruktura na instituci a dále zprovoznění vlastního RADIUS serveru tak, aby odpovídal eduroam politice parametrům uvedeným dále na těchto stránkách. Zbytek této stránky je koncipován jako úkolovník kterým se může správce realizující připojování nechat vést.+Připojení instituce k //​eduroam.cz//​ je komplexní úkon, je žádoucí, aby se správci instituce předem seznámili s principy fungování //​eduroam//​u. Tuto problematiku pokrývá dokument "​[[:​cs:​spravce:​uvod]]"​. Technické zapojení je znázorněno na obrázku. Nezbytnou podmínkou je funkční AAI infrastruktura na instituci a dále zprovoznění vlastního RADIUS serveru tak, aby odpovídal eduroam politice parametrům uvedeným dále na těchto stránkách. ​
  
 {{ :​cs:​spravce:​pripojovani:​typicke-zapojeni-org-do-eduroamu.png?​ |}} {{ :​cs:​spravce:​pripojovani:​typicke-zapojeni-org-do-eduroamu.png?​ |}}
  
-Pokud správce nemá dostatečné vlastní kapacity může využít pomoc i [[cs:​spravce:​pripojovani:​seznam_implementatoru|implementačních firem se zkušenostmi s eduroamem]].+ 
 +Zbytek této stránky je koncipován jako úkolovník,​ kterým se může správce realizující připojování nechat vést. Pro snažší zapojování nových organizací byla vytvořena přehledová stránka [[https://​pripojovani.eduroam.cz/​|pripojovani.eduroam.cz]]. Správci nově zapojovaných organizací mohou tuto stránku využít pro zjištění aktuálního stavu připojovaní dané organizace. Přehlednou a jasnou formou jsou prezentovány všechny kroky, které je třeba splnit, společně s odkazy na dokumentaci. Správce by v ideálním případě měl postupovat podle zobrazeného stavu nově připojované organizace a neměla by být potřeba dodatečná vysvětlující komunikace. 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​pripojovani.png?​|}} 
 + 
 +Pokud správce nemá dostatečné vlastní kapacitymůže využít pomoc i [[cs:​spravce:​pripojovani:​seznam_implementatoru|implementačních firem se zkušenostmi s eduroamem]].
  
 ===== Registrace instituce a jmenování správců ===== ===== Registrace instituce a jmenování správců =====
Řádek 23: Řádek 28:
 uznávané CA. Uznávané certifikáty:​ uznávané CA. Uznávané certifikáty:​
   * je-li to možné doporučujeme použití [[http://​pki.cesnet.cz/​cs/​st-guide-tcs-server2.html|certifikátů TCS]] - k dispozici organizacím připojeným k CESNETu   * je-li to možné doporučujeme použití [[http://​pki.cesnet.cz/​cs/​st-guide-tcs-server2.html|certifikátů TCS]] - k dispozici organizacím připojeným k CESNETu
-  * [[cs:​spravce:​pripojovani:​serverove_certifikaty|další komerční ​CA]] po dohodě+  * [[cs:​spravce:​pripojovani:​eduroamca|eduroam ​CA]] vydá certifikát pro jakýkoli registrovaný RADIUS server
  
 Pro samotný RADIUS server organizace je možno použít jakýkoliv certifikát Pro samotný RADIUS server organizace je možno použít jakýkoliv certifikát
Řádek 44: Řádek 49:
 [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​radius:​uvod|Další informace ...]] [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​radius:​uvod|Další informace ...]]
  
-==== testovací účet ====+===== testovací účet ​=====
  
 Každá připojená organizace poskytuje [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​testovaci_ucet|testovací účet]], který je použit pro [[:​cs:​spravce:​monitoring:​uvod|monitoring]]. Současně je nutné zpřístupnit RADIUS server organizace monitoringu. Každá připojená organizace poskytuje [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​testovaci_ucet|testovací účet]], který je použit pro [[:​cs:​spravce:​monitoring:​uvod|monitoring]]. Současně je nutné zpřístupnit RADIUS server organizace monitoringu.
Řádek 50: Řádek 55:
 Monitoring se provádí ze stroje ''​ermon.cesnet.cz''​ a je nutno povolit přístup na ICMP ping a port UDP/1812. Monitoring se provádí ze stroje ''​ermon.cesnet.cz''​ a je nutno povolit přístup na ICMP ping a port UDP/1812.
  
-==== informace ​o pokrytých lokalitách ====+===== Informace ​o pokrytých lokalitách ====
 + 
 +Informace o //​eduroam//​em pokrytých lokalitách předává každá zapojená instituce pomocí aplikace [[https://​pokryti.eduroam.cz/​|pokryti.eduroam.cz]] K přihlášení používejte účet registrovaný v CESNET CAAS. 
  
-Informace o pokrytých lokalitách se publikují v dokumentu ​[[:​cs:​spravce:​edudb:institution_xml|institution.xml]] umístěném na webu organizace a registrovaném v CESNET CAASDíky tomuto systému může organizace samostatně aktualizovat připojených lokalitTento dokument slouží jako zdroj informací pro přehled organizací připojených k [[:​cs:​pripojene_organizace|eduroam.cz]].+[[:​cs:​spravce:​edudb2:uvod|Další informace ​...]]
  
 ====== ====== ====== ======
Poslední úprava:: 2018/05/28 14:25