cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet [2018/09/20 10:57]
Václav Mach
cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet [2020/02/17 14:07] (current)
Jan Tomášek [Jak evidovat testovací účet]
Line 1: Line 1:
 ====== Připojení k eduroam.cz: Testovací účet ====== ====== Připojení k eduroam.cz: Testovací účet ======
  
-Každá připojená organizace poskytuje správci ​národního RADIUS serveru ​trvale +Každá připojená organizace poskytuje správci ​eduroam infrastruktury ​trvale 
-funkční testovací účet, **informace o účtu zapisují do CESNET CAAS správci připojované instituce**. Účet je používám pro+funkční testovací účet, **informace o účtu zapisují do [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​aapk/​uvod#​upravy_parametru_realmu 
 +|administrativního rozhraní]] ​správci připojované instituce**. Účet je používám pro
 [[cs:​spravce:​monitoring:​uvod|monitoring české eduroam infrastruktury]]. Monitoring je prováděn ze stroje ermon.cesnet.cz a simuluje návštěvu uživatele z organizace ve všech ostatních organizacích. Provádíme kompletní testování každého s každým. [[cs:​spravce:​monitoring:​uvod|monitoring české eduroam infrastruktury]]. Monitoring je prováděn ze stroje ermon.cesnet.cz a simuluje návštěvu uživatele z organizace ve všech ostatních organizacích. Provádíme kompletní testování každého s každým.
  
-**Jméno testovacího účtu zapisují správci realmu/​RADIUS serveru do CESNET CAAS při procesu úvodního připojování organizace**. Jméno a heslo testovacího účtu je možné zvolit zcela libovolně, ale je vhodné použít smysluplné hodnoty. Nepoužívejte prosím kryptická jména, ze kterých není patrné k čemu účet slouží. Jméno testovacího účtu musí být součástí daného realmu, například ''​testovaci_ucet@skola.cz'',​ kde skola.cz je daný realm. ​+**Jméno testovacího účtu zapisují správci realmu/​RADIUS serveru do administrativního rozhraní ​při procesu úvodního připojování organizace**. Jméno a heslo testovacího účtu je možné zvolit zcela libovolně, ale je vhodné použít smysluplné hodnoty. Nepoužívejte prosím kryptická jména, ze kterých není patrné k čemu účet slouží. Jméno testovacího účtu musí být součástí daného realmu, například ''​testovaci_ucet@skola.cz'',​ kde skola.cz je daný realm. ​ 
  
 Testovací účet musí podporovat minimálně PEAP-MSCHAPv2 a v Testovací účet musí podporovat minimálně PEAP-MSCHAPv2 a v
Last modified:: 2018/09/20 10:57