cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet [2020/02/17 14:07]
Jan Tomášek [Připojení k eduroam.cz: Testovací účet]
cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet [2020/02/17 14:07]
Jan Tomášek [Jak evidovat testovací účet]
Line 7: Line 7:
  
 **Jméno testovacího účtu zapisují správci realmu/​RADIUS serveru do administrativního rozhraní při procesu úvodního připojování organizace**. Jméno a heslo testovacího účtu je možné zvolit zcela libovolně, ale je vhodné použít smysluplné hodnoty. Nepoužívejte prosím kryptická jména, ze kterých není patrné k čemu účet slouží. Jméno testovacího účtu musí být součástí daného realmu, například ''​testovaci_ucet@skola.cz'',​ kde skola.cz je daný realm. ​ **Jméno testovacího účtu zapisují správci realmu/​RADIUS serveru do administrativního rozhraní při procesu úvodního připojování organizace**. Jméno a heslo testovacího účtu je možné zvolit zcela libovolně, ale je vhodné použít smysluplné hodnoty. Nepoužívejte prosím kryptická jména, ze kterých není patrné k čemu účet slouží. Jméno testovacího účtu musí být součástí daného realmu, například ''​testovaci_ucet@skola.cz'',​ kde skola.cz je daný realm. ​
- 
-===== Jak evidovat testovací účet ===== 
- 
-Nejdříve je nutné se přihlásit. 
- 
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​1.png?​}} 
- 
-Dále zvolíme sekci eduroam. 
- 
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​2.png?​}} 
- 
-Dále zvolíme podsekci realmy. 
- 
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​3.png?​}} 
- 
-Dále vyhledáme náš realm. 
- 
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​4.png?​}} 
- 
-Po vyhledání klikneme na realm pro podrobnosti. 
- 
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​5.png?​}} 
- 
-V podrobnostech o realmu zvolíme editaci. 
- 
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​6.png?​}} 
- 
-Vyplníme jméno a heslo testovací účtu. 
- 
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​7.png?​}} 
- 
-Nakonec uložíme provedené změny. 
  
  
Last modified:: 2020/02/17 14:07