cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet [2019/05/03 22:09]
Václav Mach
cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet [2020/02/17 14:07]
Jan Tomášek [Jak evidovat testovací účet]
Line 1: Line 1:
 ====== Připojení k eduroam.cz: Testovací účet ====== ====== Připojení k eduroam.cz: Testovací účet ======
  
-Každá připojená organizace poskytuje správci ​národního RADIUS serveru ​trvale +Každá připojená organizace poskytuje správci ​eduroam infrastruktury ​trvale 
-funkční testovací účet, **informace o účtu zapisují do CESNET CAAS správci připojované instituce**. Účet je používám pro+funkční testovací účet, **informace o účtu zapisují do [[https://​www.eduroam.cz/​cs/​spravce/​aapk/​uvod#​upravy_parametru_realmu 
 +|administrativního rozhraní]] ​správci připojované instituce**. Účet je používám pro
 [[cs:​spravce:​monitoring:​uvod|monitoring české eduroam infrastruktury]]. Monitoring je prováděn ze stroje ermon.cesnet.cz a simuluje návštěvu uživatele z organizace ve všech ostatních organizacích. Provádíme kompletní testování každého s každým. [[cs:​spravce:​monitoring:​uvod|monitoring české eduroam infrastruktury]]. Monitoring je prováděn ze stroje ermon.cesnet.cz a simuluje návštěvu uživatele z organizace ve všech ostatních organizacích. Provádíme kompletní testování každého s každým.
  
-**Jméno testovacího účtu zapisují správci realmu/​RADIUS serveru do CESNET CAAS při procesu úvodního připojování organizace**. Jméno a heslo testovacího účtu je možné zvolit zcela libovolně, ale je vhodné použít smysluplné hodnoty. Nepoužívejte prosím kryptická jména, ze kterých není patrné k čemu účet slouží. Jméno testovacího účtu musí být součástí daného realmu, například ''​testovaci_ucet@skola.cz'',​ kde skola.cz je daný realm.  +**Jméno testovacího účtu zapisují správci realmu/​RADIUS serveru do administrativního rozhraní ​při procesu úvodního připojování organizace**. Jméno a heslo testovacího účtu je možné zvolit zcela libovolně, ale je vhodné použít smysluplné hodnoty. Nepoužívejte prosím kryptická jména, ze kterých není patrné k čemu účet slouží. Jméno testovacího účtu musí být součástí daného realmu, například ''​testovaci_ucet@skola.cz'',​ kde skola.cz je daný realm. ​
- +
-===== Jak evidovat testovací účet ===== +
- +
-Nejdříve je nutné se přihlásit. +
- +
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​1.png?​}} +
- +
-Dále zvolíme sekci eduroam. +
- +
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​2.png?​}} +
- +
-Dále zvolíme podsekci realmy. +
- +
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​3.png?​}} +
- +
-Dále vyhledáme náš realm. +
- +
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​4.png?​}} +
- +
-Po vyhledání klikneme na realm pro podrobnosti. +
- +
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​5.png?​}} +
- +
-V podrobnostech o realmu zvolíme editaci. +
- +
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​6.png?​}} +
- +
-Vyplníme jméno a heslo testovací účtu. +
- +
-{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​7.png?​}} +
- +
-Nakonec uložíme provedené změny.+
  
  
Last modified:: 2020/02/17 14:07