cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet [2018/09/20 10:55]
Václav Mach
cs:spravce:pripojovani:testovaci_ucet [2019/05/03 22:09]
Václav Mach
Line 2: Line 2:
  
 Každá připojená organizace poskytuje správci národního RADIUS serveru trvale Každá připojená organizace poskytuje správci národního RADIUS serveru trvale
-funkční testovací účet, informace o účtu zapisují do CESNET CAAS správci připojované instituce. Účet je používám pro+funkční testovací účet, ​**informace o účtu zapisují do CESNET CAAS správci připojované instituce**. Účet je používám pro
 [[cs:​spravce:​monitoring:​uvod|monitoring české eduroam infrastruktury]]. Monitoring je prováděn ze stroje ermon.cesnet.cz a simuluje návštěvu uživatele z organizace ve všech ostatních organizacích. Provádíme kompletní testování každého s každým. [[cs:​spravce:​monitoring:​uvod|monitoring české eduroam infrastruktury]]. Monitoring je prováděn ze stroje ermon.cesnet.cz a simuluje návštěvu uživatele z organizace ve všech ostatních organizacích. Provádíme kompletní testování každého s každým.
  
-Jméno testovacího účtu zapisují správci realmu/​RADIUS serveru do CESNET CAAS při procesu úvodního připojování organizace. Jméno a heslo testovacího účtu je možné zvolit zcela libovolně, ale je vhodné použít smysluplné hodnoty. Nepoužívejte prosím kryptická jména, ze kterých není patrné k čemu účet slouží. Jméno testovacího účtu musí být součástí daného realmu, například ''​testovaci_ucet@skola.cz'',​ kde skola.cz je daný realm. ​+**Jméno testovacího účtu zapisují správci realmu/​RADIUS serveru do CESNET CAAS při procesu úvodního připojování organizace**. Jméno a heslo testovacího účtu je možné zvolit zcela libovolně, ale je vhodné použít smysluplné hodnoty. Nepoužívejte prosím kryptická jména, ze kterých není patrné k čemu účet slouží. Jméno testovacího účtu musí být součástí daného realmu, například ''​testovaci_ucet@skola.cz'',​ kde skola.cz je daný realm. ​ 
 + 
 +===== Jak evidovat testovací účet ===== 
 + 
 +Nejdříve je nutné se přihlásit. 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​1.png?​}} 
 + 
 +Dále zvolíme sekci eduroam. 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​2.png?​}} 
 + 
 +Dále zvolíme podsekci realmy. 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​3.png?​}} 
 + 
 +Dále vyhledáme náš realm. 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​4.png?​}} 
 + 
 +Po vyhledání klikneme na realm pro podrobnosti. 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​5.png?​}} 
 + 
 +V podrobnostech o realmu zvolíme editaci. 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​6.png?​}} 
 + 
 +Vyplníme jméno a heslo testovací účtu. 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​7.png?​}} 
 + 
 +Nakonec uložíme provedené změny. 
  
 Testovací účet musí podporovat minimálně PEAP-MSCHAPv2 a v Testovací účet musí podporovat minimálně PEAP-MSCHAPv2 a v
Last modified:: 2020/02/17 14:07