cs:spravce:pripojovani:spravci

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:spravce:pripojovani:spravci [2018/04/18 13:08]
semik@cesnet.cz [Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci]
cs:spravce:pripojovani:spravci [2018/11/06 16:32] (aktuální)
semik@cesnet.cz [Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci]
Řádek 24: Řádek 24:
  
 ===== Formulář pro připojení nové instituce ===== ===== Formulář pro připojení nové instituce =====
 +
 +Formulář posílejte přímo do těla úvodního emailu. Je kontraproduktivní ho posílat jako přílohu ve formátu doc(x) nebo pdf. Předmět emailu vyplňte smyluplně: například "​připojední školy abc k eduroamu (abc.cz)"​ je vhodný předmět. Vhodné vyplnění předmětu nám velmi zjednoduší práci.
 +
 +Formulář zpracovává člověk, takže pozdravem nic nezkazíte.
  
 <​code>​ <​code>​
 realm: realm:
-jméno RADIUS serveru:+jméno RADIUS serveru ​- FQDN:
 protokol propojení: (RadSec nebo IPsec) protokol propojení: (RadSec nebo IPsec)
 typ připojení:​ (IdP + SP, SP) typ připojení:​ (IdP + SP, SP)
Řádek 35: Řádek 39:
 jméno a příjmení:​ jméno a příjmení:​
 email: email:
-telefon:+mobilní ​telefon:
  
 druhý správce druhý správce
Řádek 41: Řádek 45:
 jméno a příjmení:​ jméno a příjmení:​
 email: email:
-telefon:+mobilní ​telefon:
 </​code>​ </​code>​
  
 ===== Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci ===== ===== Prohlášení žadatele o členství v české eduroam federaci =====
  
-Tento bod se netýká institucí připojených do e-infrastruktury CESNET.+Tento bod se netýká institucí připojených do e-infrastruktury CESNET ​ani institucí pouze v SP režimu.
  
 K české eduroam federaci je možné připojit i instituce které nejsou připojeny do e-infrastruktury CESNET. V takovém případě musí instituce splňovat [[https://​www.cesnet.cz/​podminky/​|Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (Access Policy, AP)]] a zavázat se že vůči svým uživatelům bude vynucovat dodržování [[https://​www.cesnet.cz/​podminky/​ K české eduroam federaci je možné připojit i instituce které nejsou připojeny do e-infrastruktury CESNET. V takovém případě musí instituce splňovat [[https://​www.cesnet.cz/​podminky/​|Podmínky přístupu k e-infrastruktuře CESNET (Access Policy, AP)]] a zavázat se že vůči svým uživatelům bude vynucovat dodržování [[https://​www.cesnet.cz/​podminky/​
Řádek 62: Řádek 66:
 </​code>​ </​code>​
  
-\\+a nebo pomocí datové schránky: ''​gn35eaq''​ 
 + 
 +===== Další postup při připojování ===== 
 + 
 +Pro snažší zapojování nových organizací byla vytvořena přehledová stránka [[https://​pripojovani.eduroam.cz/​|pripojovani.eduroam.cz]]. Správci nově zapojovovaných organizací mohou využít tuto stránku pro zjištění aktuálního stavu připojovaní dané organizace. Přehlednou a jasnou formou jsou prezentovány všechny kroky, které je třeba splnit společně s odkazy na dokumentaci. Správce by v ideálním případě měl postupovat podle zobrazeného stavu nově připojované organizace a neměla by být potřeba dodatečná vysvětlující komunikace. 
 + 
 +{{:​cs:​spravce:​pripojovani:​pripojovani.png?​|}} 
Poslední úprava:: 2018/04/18 13:08