cs:spravce:pripojovani:serverove_certifikaty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
cs:spravce:pripojovani:serverove_certifikaty [2018/05/16 10:55]
semik@cesnet.cz [Certifikát pro RadSec/IPsec]
cs:spravce:pripojovani:serverove_certifikaty [2018/05/16 21:58] (aktuální)
semik@cesnet.cz [CESNET CA3]
Řádek 24: Řádek 24:
  
 **Národní RADIUS používá certifikát vydaný [[http://​pki.cesnet.cz/​en/​ch-cca-crt-crl.html|CESNET CA3]]**. **Národní RADIUS používá certifikát vydaný [[http://​pki.cesnet.cz/​en/​ch-cca-crt-crl.html|CESNET CA3]]**.
- 
-Je vyžadováno aby CN subjectu certifikátu pro RadSec anebo IPsec obsahovalo jméno pod kterým je server organizace registrován v CESNET CAAS ([[http://​lists.open.com.au/​pipermail/​radiator/​2017-October/​021035.html|důvody]]). Národní RADIUS **nepracuje** se subjAltName:​DNS. 
  
 ===== Certifikát pro RADIUS ===== ===== Certifikát pro RADIUS =====
Poslední úprava:: 2018/05/16 21:58