cs:spravce:pripojovani:serverove_certifikaty:cca4

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:serverove_certifikaty:cca4 [2019/10/24 14:22]
Jan Tomášek
cs:spravce:pripojovani:serverove_certifikaty:cca4 [2019/11/14 13:38] (current)
Jan Tomášek [Trvalé přepnutí 16. 11. 2019]
Line 19: Line 19:
 ===== Trvalé přepnutí 16. 11. 2019 ===== ===== Trvalé přepnutí 16. 11. 2019 =====
  
-Předběžný termín. +V odpoledních hodinách soboty 16. 11. dojde k trvalému přepnutí na CESNET CA4
 ===== Certifikát CESNET CA4 ===== ===== Certifikát CESNET CA4 =====
  
 Ke stažení: [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-cca-crt-crl.html#​cesnet_ca_4|CESNET CA 4]]. Ke stažení: [[https://​pki.cesnet.cz/​cs/​ch-cca-crt-crl.html#​cesnet_ca_4|CESNET CA 4]].
  
Last modified:: 2019/11/14 13:38