cs:spravce:pripojovani:realm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:realm [2019/08/22 10:47]
Jan Tomášek [Realmy mimo CZ TLD]
cs:spravce:pripojovani:realm [2019/10/07 22:13] (current)
Ondřej Caletka [Realmy mimo CZ TLD]
Line 9: Line 9:
 ===== Realmy mimo CZ TLD ===== ===== Realmy mimo CZ TLD =====
  
-Do eduroamu je možné zapojit i organizace které používají doménu mimo CZ TLD. Do DNS domény je třeba zanést ​specielní ​záznam který zajistí směrování autentizačních požadavků na český národní RADIUS, ten pak zajistí přenos jako u realmů z CZ TLD.+Do eduroamu je možné zapojit i organizace které používají doménu mimo CZ TLD. Do DNS domény je třeba zanést ​speciální ​záznam který zajistí směrování autentizačních požadavků na český národní RADIUS, ten pak zajistí přenos jako u realmů z CZ TLD.
  
 Je třeba do DNS domény použité pro realm NAPTR záznam: Je třeba do DNS domény použité pro realm NAPTR záznam:
Last modified:: 2019/10/07 22:13