cs:spravce:pripojovani:realm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cs:spravce:pripojovani:realm [2019/07/09 08:42]
semik@cesnet.cz [Realmy mimo CZ TLD]
cs:spravce:pripojovani:realm [2019/07/09 08:42] (current)
semik@cesnet.cz [Realmy mimo CZ TLD]
Line 20: Line 20:
 | Active24 ​     | ne | | | Active24 ​     | ne | |
 | Domain Master | ne | ověřeno v online chatu na domainmaster.cz 9. 6. 2017 | | Domain Master | ne | ověřeno v online chatu na domainmaster.cz 9. 6. 2017 |
-| WEDOS         | ano| <​del>​informace od WEDOSU z 9. 10. 2018, RT#​272767</​del>​ asi nefunguje, prověřujeme 9. 7. 2019 | +| WEDOS         ​| ​<del>ano</​del>​| <​del>​informace od WEDOSU z 9. 10. 2018, RT#​272767</​del>​ asi nefunguje, prověřujeme 9. 7. 2019 | 
 | Forpsi ​       | ano| od 23. 10. 2018 možno nastavit na základě žádosti na uživatelské podpoře RT#272901 |  | Forpsi ​       | ano| od 23. 10. 2018 možno nastavit na základě žádosti na uživatelské podpoře RT#272901 | 
 | Cloudflare ​   | ano| ověřeno ve webovém admin rozhraní 25. 7. 2018 |  | Cloudflare ​   | ano| ověřeno ve webovém admin rozhraní 25. 7. 2018 | 
Last modified:: 2019/07/09 08:42