cs:spravce:pripojovani:radsec:radsecproxy

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cs:spravce:pripojovani:radsec:radsecproxy [2015/06/29 16:40]
semik@cesnet.cz
cs:spravce:pripojovani:radsec:radsecproxy [2017/05/05 15:26]
semik@cesnet.cz
Line 1: Line 1:
 +Návod je zastaralý a neduržovaný - aktuální verze je [[:​cs:​spravce:​pripojovani:​radsec:​uvod|zde]].
 +
 +
 ===== Konfigurace radsecproxy ===== ===== Konfigurace radsecproxy =====
  
Line 34: Line 37:
         port    1812         port    1812
         type    udp         type    udp
-        secret  ​mysecret+        secret  ​radsec
         statusserver on         statusserver on
 } }
Line 45: Line 48:
 client ​ localhost { client ​ localhost {
         type    udp         type    udp
-        secret  ​mysecret+        secret  ​radsec
 } }
 </​xterm>​ </​xterm>​
Line 54: Line 57:
 client radius1.eduroam.cz { client radius1.eduroam.cz {
  type tls  type tls
- secret mysecret+ secret radsec
 } }
  
 server radius1.eduroam.cz { server radius1.eduroam.cz {
         type    tls         type    tls
-        secret  ​mysecret+        secret  ​radsec
         statusserver on         statusserver on
 } }
Line 90: Line 93:
         type            = radius         type            = radius
         authhost ​       = localhost:​11812         authhost ​       = localhost:​11812
-        secret ​         = mysecret+        secret ​         = radsec
         nostrip         nostrip
 } }
Line 99: Line 102:
 <​xterm>​ <​xterm>​
 client localhost { client localhost {
- secret = mysecret+ secret = radsec
  shortname = radsecproxy  shortname = radsecproxy
 } }
Line 129: Line 132:
  
 ==== Poznámky ==== ==== Poznámky ====
 +
 +11/2015: Změna na sdílené tajemství '​radsec'​ které je i v RFC.
  
 09/2009: Na FreeBSD je nutné potřeba použít verzi 1.3.1, jinak proxy nepřijímá příchozí spojení. 09/2009: Na FreeBSD je nutné potřeba použít verzi 1.3.1, jinak proxy nepřijímá příchozí spojení.
Last modified:: 2017/05/05 15:26